Eмил Георгиев: Армията на бедните нараства, предстои епидемия от бързи кредити

– Г-н Георгиев, достатъчно защитени ли са българските потребители на фона на политическата криза?

– Не бих казал. За съжаление през годините единствено министерство на икономиката в правителството на Кирил Петков обърна сериозно внимание на проблемите и ако мандатът на 47-ото НС беше се задържал поне с още един месец, щеше да се приеме и прословутият закон за колекторите. С това щеше да се спре издевателството на събирачите на вземания, известни като колекторски фирми, над потребителите. За съжаление в момента българските потребители са поставени в изключително стресова ситуация. През последните месеци инфлацията поддържа високо ниво от 17%, а в хранителния сектор надмина и 30%. И затова увеличението на пенсиите и минималната работна заплата не може да компенсира тази инфлация. В резултат на това огромна част от потребителите са изправени до стената и армията на бедните, които не могат да покрият базовите си нужди все повече нараства. И тук не става въпрос само за безработните и пенсионерите, но и за работещи бедни. Тъжен извод, но е факт.

За още по-голямо съжаление ситуацията е рай за фирмите за бързи кредити. Заради недоимък на огромна част от потребителите ще станем свидетели на епидемия за бързи кредити, които трудно ще се погасят заради огромните лихви и задлъжнялостта ще расте лавинообразно. След което ще се появят и мутрите на незаконно действащи колекторски фирми и адът за потребителите ще се отвори. И за да не бъда голословен, ще споделя, че от известните над 50 колекторски фирми само 17 са регистрирани в БНБ. Останалите са незаконни, но по този въпрос прокуратурата мълчи, както се казва, като глухар в любовен период. Ето защо трябваше да се състави правителство, за да може и парламентът да функционира и да обърне по-голямо внимание на потребителските проблеми.

– Не сте ли прекален песимист?

– Не, не съм. Аз и моите колеги във ФПБ ежедневно се сблъскваме с мъката на десетки потребители. Нашият офис в София на „Веслец“ №2 се е превърнал в изповедалня и затова съм бесен на тези, които твърдят, че инфлацията се дължи на прекалената консумация и съветват хората да се ограничават. Това е цинизъм, защото тези умници явно са финансово задоволени и дават мъдри съвети. И в същото време много от тях не погасяват задълженията си. А бедните хора гладуват и въпреки това погасяват задълженията си до стотинка и към „Топлофикация-София“, „Софийска вода“, мобилни оператори и към кого ли не още. И докато съм жив, няма да забравя една възрастна жена на 84 години, която извади жълти стотинки от калъф за очила, за да си купи хляб. Съветът е към такива потребители, които трябва да ограничават консумацията, за да се намали инфлацията! Затова казвам, че приемам подобни съвети като цинизъм.

– Със заповед на министъра на икономиката, в качеството на председател на Федерацията на потребителите в България, сте включен в състава на експертната работна група „Защита на потребителите“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. На 17 януари участвахте в заседанието на работната група. Какви решения се взеха и каква е вашата позиция по въпроса за въвеждане на еврото като валутна единица?

– Работната група ще се занимава с конкретни въпроси и задачи, определени в Националния план за въвеждане на еврото в Република България, разработен от Координационния съвет. На срещата възникнаха много въпроси. Естествено отговор на тези въпроси ще се даде след приемане на Закона за въвеждане на еврото като валутна единица. Предстои разглеждане на проекта за закон в работната група. Със сигурност ще възникнат предложения за изменение и допълнение на проекта за закон. Това е своего рода обществено обсъждане в полза на хората. Като народен представител в 47-ото НС моята позиция съответства на позицията на парламентарната група на „БСП за България“, т.е. в подкрепа на въвеждане на еврото. Припомням, че с влизането на нашата страна в Европейския съюз през 2007 г. сме се съгласили да приемем и общата единна валута евро. Ако сега приемем тезата на парламентарната група на „Възраждане“ да не влизаме в еврозоната и да не приемаме еврото като парична единица, ще означава, че трябва да напуснем Европейския съюз. И питам – след това накъде? Вероятно ще трябва да подпишем споразумение за сътрудничество, примерно със Северна Корея? От „Възраждане“ засега мълчат по този въпрос. За тях е ясно – колкото повече се объркват хората с цел привличане на повече избиратели, толкова по-добре.

– Какви бъдещи мерки в защита на потребителите предвиждате?

– На заседанието на работната група поставих няколко въпроса, които също касаят съдбата на потребителите. Например докога ще се заблуждаваме, че т.нар. помирителни комисии съгласно Закона за защита на потребителите могат да решават проблемите на измамените потребители, след като нарушителите не са задължени да присъстват на заседания на тези комисии. В тази връзка направих предложение да се актуализира Законът за защита на потребителите, с което да се задължават нарушителите да присъстват на заседанията на комисиите, и ако не се удовлетворят претенциите на потребителите, да се предприемат наказателни санкции. От ФПБ подкрепихме инициативата на КЗП като държавен орган за провеждане на кампанията „Честен търговец“. В тази връзка започваме кампания „Честен производител“, защото имаме достатъчно основание да твърдим, че особено в хранителния сектор има нелоялна конкуренция от страна на по-мощните фирми спрямо по-малките.

– В 47-ото НС бяхте член на комисията по енергетика, както и на комисията по околна среда. Къде според вас са пробойните в зелената политика на Европа и България?

– Енергетиката, като ключов въпрос за развитие на икономиката и опазването на околната среда, а също така и въпрос за оцеляване на човечеството, са като скачени съдове и проблемите в двата сектора трябва се анализират много детайлно. Аз съм един от основателите на първата и автентична природозащитна партия в България, каквато е ПК “Екогласност“, и гледам на зелената сделка като основен ангажимент на човечеството за опазване на околната среда, но при всички положения в центъра на природата трябва да се поставя човекът и след това животинските твари. За съжаление войната в Украйна задържа поне засега мащабното заангажиране със зелената сделка. Причината е кризата с енергийните носители и двойният стандарт на бюрократите от Брюксел. Имам предвид отношението към базовите мощности за производство на еленергия в България, каквито са въглищните централи и АЕЦ „Козлодуй“, и налаганите ни ангажименти във връзка с приемането на българския план за възстановяване и развитие. Нека си припомним, че преди войната ЕК настояваше да се затворят всички въглищни централи. Обсъждаше се и лудата идея да се затворят и атомните централи и да се произвежда еленергия преди всичко на фотоволтаици и вятърни редуктори. Тази идея се компрометира в Германия през лятото на 2021 година, но в същата тази Германия сега правителството взе решение да започне производство на еленергия от въглищни централи. В същото време ЕК мълчи за Германия, но на нас се поставя условие да намалим вредните емисии от въглищните централи с още 40%. И то, при положение че сме преизпълнили ангажиментите си от 1990 година за намаляване на емисиите с 50%. И това се случи, защото при обсъждане в Брюксел на плана за развитие нашите представители са мълчали покорно.

Нещо повече, връщайки се от Брюксел, ексминистърът на финансите г-н Василев започна да мечтае и да ни убеждава в комисията по енергетика, че единственото спасение за енергетиката и икономиката е да съхраняваме еленергия в батерии. Става въпрос за съхранение на 6 хил. мегаватчаса, при положение че това е консумацията от битовите и небитови потребители в страната. С други думи, реализирането на проекта зелена енергия зависи изцяло от края на войната в Русия и окончателно решаване на въпроса за доставка на природен газ на територията на държавите от ЕС. Казано и по друг начин, предстои преразглеждане на плана за развитие. Българските представители категорично трябва да заявят, че няма да изпълним изискването за намаление на вредните емисии от въглищните централи с още 40%.

„Телеграф“