7000 души повече наети в гръцките бакалии по пандемията

През 2020 г. бяха добавени 7 000 нови работни места и сега тези, които са пряко заети в търговията с храни, достигат 215 000, пише „Катимерини“.

В останалите сектори на търговията на дребно се отчита спад от 0,4% на заетостта за същия период в сравнение с миналата година.

Увеличението на заетостта в сектора на търговията с хранителни стоки първоначално се дължи на факта, че значителна част от персонала в магазините бе сред уязвимите групи от коронавируса и за това се е наложило наемането на персонал, който да го замести.

Също така, използването на нови канали за продажба като напр. електронните супермаркети и телефонните поръчки създадоха необходимост от допълнителен персонал за управление и доставка на поръчки.

Нови работни места бяха необходими и заради удължаване на работното време на магазините, дезинфекцията, контрола на броя на хората в търговските обекти.