70 000 родители с бонус поне 450 лв. от държавата

Близо 70 000 родители ще получат бонус данъчно облекчение в размер на поне 450 лв. през 2022 г. Това показва справка на „Монитор“ в Националната агенция по приходите и в Националния статистически институт.

През 2021 година у нас 67 359 души се очаква да навършат пълнолетие, въпреки това обаче родителите им ще могат да се възползват от нововъведеното тази година данъчно облекчение за деца по 18 г. Бонусът бе въведен в края на миналата година, но влиза сила за 2021 г. това на практика означава, че семействата ще вземат парите през първата половина на следващата година. Тогава се очаква

родителите на 1 170 000 деца

да се възползват от облекчението.

От НАП коментираха, че независимо дали детето навършва пълнолетие на 1 януари 2021 или на 31 декември същата година, родителят му ще има право на пълния размер на данъчния бонус.

Данъчните облекчения за отглеждане на дете може да се използват както от местни, така и от чуждестранни физически лица. Те дават възможност от годишната данъчна основа, което сапостъпилите доходи през годината, да бъдат приспаднати сумите 200 лв., 400 лв. или 600 лв. за съответно едно, две, три или повече ненавършили пълнолетие деца.

Заради пандемията в държавния бюджет за 2021 г. бяха приети изменения, с които тези суми се вдигат. Облекченията предвиждат от годишната данъчна основа за 2021 г. да се приспадат 4500 лв. при едно ненавършило пълнолетие дете, 9000 лв. за две деца и 13 500 лв. при три или повече ненавършили пълнолетие деца.

Тъй като

данъкът върху доходите е в размер на 10%,

това означава, че дължимите налози от родителите ще бъдат намалени с 450 лв. за едно дете, с 900 лв. за две и с 1350 лв. за три и повече деца. За данъчна основа се приемат постъпилите доходи през годината, затова ако една жена излезе в майчинство през тази година, то няма да може да се възползва от облекченията, тъй като не е получавала заплата. Законът предвижда в такъв случай от отстъпките да се възползва другият родител, респективно бащата. От по-ниски данъци може да се възползват още еднолични търговци, приемни родители, близки или роднини, включително родители без предоставено право за упражняване на родителски права, стига да са налице няколко условия.

Освен това

родителите могат да си разделят данъчното облекчение

за дете, ако само на единия от тях доходът не е достатъчен, за да се ползва отстъпката в пълен размер.Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи, разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация. Така в тези случаи е възможно конкретното данъчно облекчение да бъде разпределено за ползване между двамата родители. Ако майката е излязла в майчинство през 2021 г. и получава обезщетение, което не се смята за работна заплата, то от данъчното облекчение ще може да се възползва бащата, уточняват още от НАП.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share