5 г. затвор за убиеца на бременните диви кози в Пирин

Дирекцията на Национален парк „Пирин“ излезе с официално становище по повод разпространените от Тома Белев снимки на убити бременни диви кози.

Днес в социалните мрежи са публикувани снимки на убити диви кози и информацията, че вероятното местопрестъпление се намира в границите на Национален парк „Пирин“, район „Каменица“.

„Дирекция „Национален парк Пирин“ своевременно изпрати сигнали до Районна прокуратура в Разлог и . Сандански за разследване на случая. Дивата коза (Rupicapra rupicapra) е вписана в Червената книга на България, с природозащитен статус в България: застрашен подвид (EN) – Еndangered. Даден таксон принадлежи към тази категория, когато има много висок риск от изчезване поради малки популации, фрагментирано разпространение, изолация и/или бързо намаляване (численост или площ на разпространение).

Дивата коза – Rupicapra rupicapra (*) е екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), за който се прилагат разпоредбите на чл. 278 д от Наказателния кодекс, съгласно който: „Който унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от Европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3, към ЗБР, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 5 000 до 20 000 лв.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share