3 бона глоба, ако се топлиш с… бракониерски дърва

3 бона глоба, ако се топлиш с… бракониерски дърва

До 3000 лева глоба могат да отнесат потребители, които се отопляват с нелегално добита дървесина. В Закона за горите е предвидено такава санкция да се налага на физически лица, които товарят, транспортират, разтоварват, придобиват, съхраняват, преработват или се разпореждат с дървесина, добита нелегално.

В случай че нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, имуществената санкция е в размер до 5000 лв.

От началото на годината сумите по влезли в сила наказателни постановления са на обща стойност 810 843 лв., обявиха от Изпълнителната агенция по горите пред „Телеграф“. От тях са събрани 124 831 лв., което е 18,49% от общата сума. Въпреки ниската събираемост в сравнение с предходните години се наблюдава тенденция на увеличаване на събраните суми от глоби.

При залавяне на нарушители се конфискува добитата дървесина и средствата на дърводобив. През настоящата година са задържани 5720 пространствени куб. м дърва за огрев, 550 куб. м строителна дървесина и 62 куб. м фасонирана дървесина. Освен това са иззети 234 броя моторни превозни средства, 73 коня, 426 каруци и 214 бр. бензиномоторни триони, брадви и други инструменти. За миналата година приходите от продажби на задържани вещи възлизат общо на 189 240 лв.

Незаконните посегателства над горите, особено в активния отоплителен сезон, са най-често около населени места и райони с компактни групи от население с високо ниво на безработица и ниско ниво на образованост. Тези групи ползват гората за задоволяване на своите потребности от дърва за огрев и като основен начин за поминък – събиране на плодове, гъби и билки, а през сезона на активно закупуване на дърва за огрев и с незаконна сеч с цел продажба.

През настоящата година от регионалните дирекции по горите най-много дървесина – предмет на незаконна дейност, е установена в района на Ловеч – 514,5 куб. м, София с 488,5 куб. м, Велико Търново с 224 куб. м и Сливен с 207,3 куб. м.

От началото на годината горските служители са извършили общо над 340 000 броя проверки, при които са установени 12 000 нарушения. Не е установен извършителят при над 8200 случая.