Язовирите Ахелой и Порой ще се използват за питейно-битови нужди

По решение на правителството язовирите „Ахелой“ и „Порой“ са определени като водоизточници за приоритетно питейно-битово водоснабдяване. Двата язовира, които са публична държавна собственост, ще се предоставят безвъзмездно за управление на областния управител на област Бургас.

Досега те се иправляваха от земеделското министерство,но вече ще бъдат стопанисвани и поддържани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас въз основа на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и за предоставяне на ВиК услуги с Асоциацията по водоснабдяване и канализация в областта, на която областният управител е председател.

Така се осигурява възможност за обезпечаване на допълнителни водни количества за питейно-битови нужди на населени места в областта, тъй като поради ясно изразена тенденция на засушаване през последните години към настоящия момент има намаляване на водните обеми в основния водоизточник – язовир „Камчия“.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share