Ще го бъде! ЦИК поръчва 9600 машини за гласуване

Ще го бъде! ЦИК поръчва 9600 машини за гласуване

9600 машини за гласуване ще купи Централната избирателна комисия. Това става ясно от решение за откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка за доставка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, което комисията прие.

Детайли за процедурата, прогнозна цена на устройствата, срокове и логистика не станаха ясни, тъй като комисията обсъди тези детайли на закрито заседание.

Впоследствие при дебатите обаче стана ясно, че устройствата ще са 9600.

„Не можах да бъда убеден, че това, което приемаме, е обоснована и реална пазарна цена. Няма нито един акт, който да определя пределна цена на машините на ЦИК. Нищо не налага да дадем с 1500 лв. повече на машина. Това са 9600 устройства, тоест доста милиони. И аз няма да подкрепя това решение.

Страхувам се, че ще се яви само един участник и той ще даде точно тази определена цена, която сме посочили. Освен това смятам, че текстовете за прекратяване, санкции и неустойки, дават възможност на изпълнителя да не понесе санкция при неизпълнение“, заяви Ивайло Ивков при обяснението си на отрицателен вот.

Според друг член на ЦИК Ерхан Чаушев, който също гласува „против“ пък решението е „акт на безизходица на ЦИК поради липса на анагжимент от изпълнителната власт по отношение на цялата организационно техническа подготовка на изборите, включително и машинното гласуване“. Той добави, че ЦИК „не е получила нужната подкрепа за логистиката“.