Хората ще обявяват личен фалит, като фирмите

Хората ще обявяват личен фалит, като фирмите

Необходимо е приемането на закон за личния фалит на гражданите. В момента в България има законодателство за обявяване на търговско дружество в несъстоятелност, но няма възможност фалит да обяви обикновен човек. Страната ни е сред малкото, които нямат такова законодателство. Това става ясно от доклад на експертите от Съвет по икономически и публични политики (СИПП) на тема “Личен фалит: Социални измерения и икономически ефекти”.

В анализа си от СИПП са изследвали практиката в редица страни от целия свят. Каквито и варианти за обявяване на фалит на граждани да са въвели, има някои характерни особености, които го отличават от обявяване на фирма в несъстоятелност. За разлика от търговското дружество, което прекратява съществуването си с края на производството по несъстоятелност, при хората животът продължава и след обявяването им във фалит.

Освен това за оцеляването на хората и осигуряването на обичайните им житейски дейности законът обикновено посочва кръг от имущества, до които кредиторите нямат достъп. В момента у нас това е например основно жилище, което не е над определен размер, както и лични вещи и покъщнина.

В страните, където е уреден фалитът на граждани, има и правила и за частично или пълно освобождаване от задълженията чрез преструктуриране, споразумения с кредитори и др. Целта е човек за може да започне живота си начисто и да не бъде вечният длъжник.

Същевременно обявяването на гражданин в несъстоятелност включва и налагането на различни мерки върху него, с които се цели той да бъде дисциплиниран и превъзпитан, като например получава ограничение или забрана да извършва дейности, да заема длъжности, понижава се кредитният му рейтинг и др.

Законите обикновено съдържат и определен морален елемент, т. е. отчитат причините за несъстоятелността – дали е възникнала в нормалния ход на дейността, дали е следствие от рискови действия и сделки, злоупотреби и закононарушения, употреба на алкохол, хазарт или др. подобни.

Процесът по обявяване на гражданин в несъстоятелност най-често се води от лице, назначено от съда, например от синдик. В този процес синдикът движи всички сделки на длъжника. Нещо повече, сделки на длъжника, извършени в определен период реди да започне процедурата за обявяване в несъстоятелност може да бъдат отменени, за да може кредиторите да си съберат парите. В някои държави може да бъдат отменени сделки, сключени до две години преди обявяването във фалит, като например отказ от наследство, дарение, както и сделки, които облагодетелстват само част от кредиторите.

Почти никъде няма вариант за пълно освобождаване от дълговете. Обикновено длъжниците не могат да се освободят от плащането на данъци, държавни такси и издръжка. Но може да се налага мораториум на плащанията, т. е. кредиторите да не могат да преминават към принудително събиране на вземанията си.

Според доклад на Европейската комисия, въвеждането на личния фалит на граждани в страни като България, Румъния, Гърция и Хърватия може да доведе до повишаване на БВП с 3% и на заетостта с 2 на сто.

При обявяване на човек във фалит най-често му се налагат определени ограничения. Например не може да упражнява професии като адвокат, нотариус, брокер на недвижими имоти, синдик, съдия, прокурор и др. Това показва доклад на СИПП за това как въпросът с личния фалит на гражданите е уреден в другите страни. Често се налагат и други ограничения на длъжника, които например невъзможност да влиза в ръководството на фирми. В редица страни, ако човек бъде обявен във фалит, се влошава кредитният му рейтинг. Има и пречки за получаване на кредити, а понякога и за постъпване на работа.

За да започне процедура по обявяване на човек в несъстоятелност, той трябва да няма възможност да изплаща задълженията си. В някои държави това е написано много общо. Но в други има конкретни изисквания – определен размер на дълга, невъзможност да изплаща задълженията си в определен срок и т. н. В някои държави е необходимо наличието на особени предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност. Тези условия може да са: длъжникът разпродава имуществото си във вреда на кредиторите (Австралия, Латвия), изпада в житейска ситуация, не по негова вина, която възпрепятства възможността му да получава доходи (Полша, Финландия).