Хиляди законни павилиони дебнат с кабели убийци

Кабели убийци свързват с ток хиляди напълно законни павилиони, пише „Телеграф“. Причината е празнота в закона, заради която в момента де факто няма законен начин преместваем обект да бъде електроснабден.

Към момента павилионите получават електричество от съответното местно енергоразпределително дружество, след като подадат искане, придружено с документи, удостоверяващи, че павилионът им е законно поставен и има документ за въвеждане в експлоатация от общината. Получат ли тези документи, от енергото посочват на собственика на павилиона къде най-близо имат свободна точка за свързване към мрежата си. Оттам нататък отговорността за довеждането на тока от точката на електромера до будката е изцяло на собственика й.

„За статичните обекти, имоти, сгради и т.н. задължение на енергото е да доведе тока до регулационната граница на имота. За преместваемите обекти обаче няма такова изискване и енергото има задължение единствено да им осигури достъп до мрежата в определена от самото него точка. Ето защо в случая със статичните обекти енергото носи отговорност за кабела до границата на имота, докато в случая с преместваемите обекти отговорността за този кабел е на собственика на обекта“, обясни инж. Румен Иванов, зам-председател на Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране – Варна.

У нас в момента няма изискване собственикът на будка да приложи инвестиционен проект за елмрежата, преди енергото да му пусне ток. Това води до ситуация, в която хиляди напълно законни будки са вързани с кабели, прекарани по всякакви възможни начини, които не подлежат на контрол от нито една институция. Проверка на различни места из столицата показа, че това най-често става по въздушен път, защото така е най-евтино.

В градинка в близост до баня „Мадара“ кабел свързва павилион през няколко дървета, по които често играят деца. На бул. „Евлоги Георгиев“ напълно законна будка за палачинки е свързана с кабел, който също идва по дърво към елтабло. На редица места кабелите минават по стени или общински мрежи и огради.

Не са малко случаите и като този с трагичната шахта на бул. „Ив. Ев. Гешов“ (вж. стр. 5), когато собствениците на будки незаконно прокарват кабели през наличната подземна инфраструктура. „До тези шахти обаче законен достъп имат само определени дружества като телекоми, водоснабдителни, топлофикационни дружества, ЕРП-та, но те не са обществено достъпни и никой друг няма право да ги използва за свои нужди“, обяснява инж. Иванов.

Според специалиста има две възможни опции за разрешаване на проблема. Първият е общините да бъдат задължени да поемат отговорността за елснабдяването на преместваемите обекти, за които са издали разрешение и за които получават наем и следователно имат икономически интерес от дейността им. Вторият е енергоразпределителните дружества да бъдат задължени да проектират елмрежата до самия павилион по начина, по който са задължени за това за сградите.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share