Фирмите плащат последния корпоративен данък за 2020 г. до 15 декември

Фирмите плащат последния корпоративен данък за 2020 г. до 15 декември

На 15 декември изтича срокът за внасяне на последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2020 година. Това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за тази година, напомни Националната агенция по приходите (НАП).

Задължение за такива авансови вноски имат тези фирми, чиито приходи от продажби за предходната година надвишават 300 000 лв. Вноските са месечни и тримесечни, като се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година.

От НАП обаче посочват, че в някои случаи прогнозираните авансови вноски за корпоративен данък се оказват по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък. Съответно това може да доведе до начисляване на лихви или пък до нужда от възстановяване на данък.

В тази връзка, законодателят е дал възможност на предприятията сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък. Увеличението, съответно намалението на авансовите вноски се ползва след подаване на декларация за промяна, онлайн с квалифициран електронен подпис /КЕП/ през е-портала на НАП: https://inetdec.nra.bg/eservices.html