Финансистът Любомир Дацов: Поне няколко месеца ще се разплащаме и в лева, и в евро

Финансистът Любомир Дацов: Поне няколко месеца ще се разплащаме и в лева, и в евро

– Г-н Дацов, министърът на финансите Кирил Ананиев обяви наскоро, че ще започне работата по национален план за приемане на еврото. Какво обикновено съдържа подобен план?
– Такива планове са приети във втората и третата вълна за приемане на еврото, защото при първата са се получили дисбаланси и диспропорции.

Такъв план има няколко страни. Първата е изпълнение на ангажиментите, които са поети от страната, за извършването на определени структурни реформи и промени в законодателството. Знаем, че България прие такива, основно насочени в областта на БНБ. Но голямото предизвикателство са качеството на администрацията и нейната работа, както и въпросът с държавните предприятия и тяхното по-ефективно управление. Основната част от този план е да бъдат набелязани стъпки за изпълнение във времето.

Той обикновено има и други няколко аспекта в областта на медиите и ПР, свързани с медийна стратегия, разяснителна кампания какво предстои във времето. Очаква се да има преходен период, в който да има едновременно две цени.

– Бихте ли обяснили малко повече подробности за това?
– Става въпрос да има две цени, които да са в евро и лева. Левът постепенно да излезе от обращение, но за някакъв преходен период да има възможност да се пазарува едновременно с националната валута и с евро. Всичко, което се извършва електронно, ще бъде автоматично превалутирано в евро. А левовете постепенно ще излязат от обращение и ще бъдат иззети в търговската мрежа. Може да бъде приложен вариант хората да ходят да си ги обменят или да получават доходи и възнаграждения в евро за бъдеще. А спестяванията, които имат, просто ще бъдат превалутирани.

– Може ли да се задължат търговците да връщат ресто само в евро?
– Те ще връщат ресто само в евро. Но това е маловажно. Това е начин, при който изземваш левовете в обращение и ги заменяш с нова валута.

– Колко дълъг може да бъде този преходен период?
– Предполагам, че от шест месеца до една година ще бъде този преходен период. Но никой не бива да се тревожи от това нещо. Това е доста елементарно упражнение, при което технически функционират две неща. Както казах, всички банкови сметки ще бъдат превалутирани автоматично в евро. Тоест вие не трябва да се грижите или най-много да отидете в банката и да препотвърдите операцията и данните.

– Тези операции по превалутиране без такси ли ще бъдат?
– Това е въпрос на технически решения, не би следвало да има такси по такава операция.

– Споменахте, че при първата вълна е имало дисбаланси. Какви бяха те и има ли риск да се появят и у нас?
– При първата вълна в някои държави, и по-специално Италия и Гърция, когато хората вярват на слухове и не действат толкова рационално, първоначално е имало спекулации от закръгляне или други неща. Но след това нещата са се възстановили много бързо. Това е въпрос, който много тормози българите, но с този въпрос не бива да се спекулира, че едва ли не ще скочат цените, като се въведе еврото.

– Хората наистина се вълнуват дали да очакват увеличение на цените при въвеждане на еврото.
– Разумният човек по-скоро си задава този въпрос – каква е логиката това да стане, какъв е механизмът? Само по себе си въвеждането на нова валута е едно нещо да бъде преименувано с друго име. Един човек да си смени името. Това не крие някакви рискове, че човек ще се промени, че обстановката ще се промени или изобщо, че ще последва нещо ново. Няма риск и практиката го показва. Преди 20 г., когато не е имало опит как чисто технически се управлява този процес, са възникнали някакви спекулации. Но при втората вълна и третата, която се случи 2008-2010 г., такива неща няма. Всички те бяха добре контролирани без проблеми. Затова ви казвам, че част от този план е предвиждане на медийна кампания, на разяснителна кампания, за да знаят хората какво могат да очакват и как то ще се случи. Специално за тези две страни, които посочих, понеже много се спекулира с този въпрос, първоначално е имало някаква инфлация. Някои хора са се възползвали, само че са видели, че след няколко седмици няма нищо, и нещата са се върнали в нормално състояние.

Ако гледаме данните от статистиката, ще видите, че в нито една държава след въвеждането на еврото не е имало някакви съществени инфлационни разлики. Ако сравним две-три години преди това и две-три години след това, ще видим, че разликата в инфлацията е била от няколко десети от процента, или до около 1-1,2 процента. Но в този период същевременно е имало и скок на енергийните ресурси, по-специално на петрола, както и на долара. Така че част от нещата се дължат не на еврото, а на това, че в международен план потреблението на енергия и петрола е скочило. Подобно нарастване на инфлацията се е получило и при държави, които не са приели еврото. Така че може да се каже, че няма никаква причина да се очакват и да се говорят такива неща. И ако някой го говори това нещо, то или няма никаква представа какво говори, или го прави абсолютно злонамерено.

– Другият въпрос, който хората си задават, е дали отсега да си превръщат спестяванията в евро?
– Всичко, което се намира в банките, по сметките на хората, независимо какъв вид са, всичко това се превалутира автоматично в евро. Ако не си държите спестяванията, образно казано, в буркана, няма нужда да се тревожите и да предприемате никакви действия. Освен това ще има достатъчно дълъг период с две цени, за да може левовете у хората да бъдат изразходени по естествения начин, без те да се притесняват, да се създава паника и да се правят опашки. Ние говорим по принцип, но как ще го направи правителството, което ще бъде по онова време на власт, това никой не знае.

– Още миналата година категорично бе записано от парламента, че валутният курс на лева към еврото ще остане без промяна. Но имат ли някакво основание хората да се притесняват дали нещо може да се промени и въвеждането на еврото да стане при някакъв друг курс?
– Не, няма никаква причина за това. Още повече че още първото потвърждение, че това ще се случи по този начин, при сегашния курс, беше от 2003 г., когато правителството започна сериозните стъпки за подготовка за присъединяване към ERM II, за влизането и преговорите с Европейския съюз. Още тогава има една декларация на Министерството на финансите, която казва какви ще са условията и намеренията на правителството за въвеждане на еврото. И оттогава досега не мисля, че нещо се е променило. Още повече че курсът не е толкова политическо решение, колкото икономическо. Обикновено политиците не си играят с курса, ако не са принудени да го правят. Да обезцениш валутата, това не е добре за гражданите, възниква инфлация и обикновено политиците, които правят това нещо, имат неприятности.

Политиците имат интерес да задържат до края, ако се налага, една обезценка на валутата. Но в случая икономиката и балансите показват, че няма икономическа причина, която да налага промяна в курса. Това е доста сложна икономическа материя, обикновено се смята на база на реални кошници. В случая ние имаме много добър платежен баланс, видимо сме конкурентоспособни на пазарите, тоест нашият износ расте и няма никаква причина в момента курсът да бъде променян. Тоест няма икономическа, нито политическа причина това нещо да се случи. Няма причина да бъде променена и официалната позиция, която е такава от няколко правителства. Много са малко нещата, по които в продължение на 20 години няколко правителства да заемат една и съща позиция. Това би трябвало да говори на хората, че когато толкова разнородни хора имат съгласие като приоритет, то това е действително правилният и разумният начин, по който това нещо да се направи.

– Освен че вече ще се разплащаме с евро, нещо друго в живота ни ще се промени ли?
– Хората пропускат, че ние вече много неща сме направили. Най-видимите промени вече са се случили още с въвеждането на валутния борд. Ние де факто имаме евро заради това, че левът е фиксиран към тази валута. Бизнесът ще бъде облекчен, защото независимо че валутният курс е фиксиран, винаги има някакви малки комисиони при търговските сделки. Винаги се оставя един малък риск, който хората имат предвид. Този риск се калкулира в цената. Но най-голямото облекчение ще бъде за обикновения човек, който пътува. Където и да отидеш в Европа, ти и хората там имате една и съща валута, разплащате се по един и същи начин. Това е огромно облекчение.

в. „Монитор“