Трагедия: Отиде си психиатърът д-р Калоян Куков

Трагедия: Отиде си психиатърът д-р Калоян Куков

Поредната тъжна новина – психиатърът от Александровска болница д-р Калоян Куков почина само на 38 години. „Загубихме дългогодишен колега и приятел!!! Почивай в мир, Калояне! Мъката ни е голяма”, написаха приятелите на медика от Плевен. Засега не е ясна каква е причината за трагедията.

Д-р Калоян Павлов Куков е асистент клиничен психолог. Придобива медицинска специалност по Клинична психология през 2012 г. Защитава дисертация на тема „Клиникопсихологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегии при пациенти с параноидна шизофрения“ и му е присъдена ОНС „доктор” през 2012 г.

Придобива степен „Доктор на науките” с дисертация на тема „Неврокогниция и ХИВ“ през 2017г. Работил в различни лечебни заведения като ДПБ „Успение богородично“ – гара Карлуково, УМБАЛ „Света Марина“ – гр. Варна, към момента работи в УМБАЛ „Александровска“ гр. София. Има две монографии, участие в два учебника, както и пет ръководства в областта на психометрията и клиничната психодиагностика.