Топлофикациите „скрили“ 25% от надвзетото от абонатите си

Топлофикациите „скрили“ 25% от надвзетото от абонатите си

Към 30 септември топлофикационните дружества в страната не са били възстановили на абонатите си 25% от сумите, които е трябвало да им върнат или прихванат от сметките. Това пише в информация на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от края на октомври, относно изпълнението на Закона за допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 38 от 2020), която се изпраща за сведение до Народното събрание.

Към последния ден на по-миналия месец от общо 32 819 780 лв. без ДДС, каквато е била цялата сума за ретроактивно връщане, абонатите са получили обратно 24 490 469 лв. без ДДС за надплатените от тях фактури. Това е 75% от дължимото от дружествата, става ясно от написаното в информацията до парламента. Към 30 септември

не са били възстановени 8 329 311 лв.

От информацията на регулатора до НС се разбира още, че най-голям дял невърнати пари на абонатите от надплатените фактури за изминалия отоплителен сезон е имало в София. От общо 7 403 871 лв. за възстановяване на столичани с парно са били върнати 2 506 349 лв. От тях през юни абонатите на софийската топлофикация са получили обратно или са им били прихванати от сметките 927 969 лв, през юли – 1 001 364 лв., а през август – 577 016 лв. За септември в информацията не е записана върната сума и така към последния ден на същия месец столичното дружество е „висяло“ с остатък за връщане от 4 897 552 лв или 66% от цялата сума.

404 543 лв. са били недоиздължени на битовите клиенти,

а на небитовите – 4 492 9679 лв. Според информацията на КЕВР за парламента една от причините за това са по-ниските летни сметки за топлинна енергия. От информацията не става ясно колко от първоначално върнатите пари чрез прихващане, след това не са били начислени обратно в сметката за юли или август, каквито случаи имаше доста в София.

По същата схема бургаското парно е имало да довръща 20% от общата сума за възстановяване, равняваща се на 293 652 лв. За разлика от София, във втория по големина черноморски град към фирмените клиенти недовърнатите суми са били 16 578 лв, а на битовите – 42 862 лв. В Плевен пък на местното дружество към 30 септември са му оставали да възстановява още 189 071 лв. или 35% от общо малко над 534 000 лв., сметнати за връщане на абонатите си, заради ретроактивното поевтиняване на природния газ. Там почти 3 пъти са повече недовърнатите суми се падат на битовите абонати – 141 461 лв. срещу 47 430 – за фирмените.

В пловдивската топлофикация няма висящи задължение към абонати по схемата за ретроактивното връщане на пари, става ясно още от написаното в информацията на регулатора до парламента.