Тайната на изграждането на Хеопсовата пирамида е разгадана

Тайната на изграждането на Хеопсовата пирамида е разгадана

Пирамидата в Гиза, която е строена за фараона Хуфу (Хеопс) в продължение на 20 години, се счита за най-древният паметник в Египет.

Може би това е едно от малкото чудеса на света, което е запазило външния си вид. Все още експертите в областта на строителството не могат да отговорят точно на въпроса как древните египтяни са успели да построят такова огромно съоръжение, съобщават световните издания.

Според историческите сведения, достигнали до нас чрез записите на Херодот, около 100 хиляди души са участвали в строителството на Хеопсовата пирамида, която със своите близо 140 метра е била най-високата постройка в света до вдигането на Айфеловата кула в Париж.

Според мнението на британския учен Кърт Менделсон обаче те са били по-малко, тоест 70 хиляди и са били сезонни работници, както и 10 хиляди зидари на постоянна служба. Изследователят Вацлав Смит е решил да разбере истината по различен начин. Той се обърнал към законите на физиката. Ако изхождаме от това, че масата на цялото съоръжение е 6,75 метрични тона, тогава потенциалната сила на пирамидата ще се равнява на почти 2,4 трилиона джаула.

След това физикът направил някои изчисления и установил, че целият древноегипетски проект щеше да отнеме 5,3 милиона човекодни. Това ще възлиза на 18 хиляди човекогодини. Ако считаме, че строителството е продължило 20 години, тогава ще са необходими общо само 900 души. Смит е изчислил, че в процеса на строителството са били необходими 2500 работници за поставяне на блоковете и за подравняването. Тоест, ще са необходими общо 3300 работници.

Имайки предвид мащаба на построеното, може да се приеме, че в него са участвали около 7000 души, включително дизайнери, доставчици на материали и работници, които да поддържат строителната техника и инструментите в изправност.

Изчисленията на учения са показали, че за такъв мащабен строеж няма да е необходим броят на работниците, споменат от Херодот. Само няколко хиляди души са били достатъчни. От друга страна, става ясно, че строителството наистина се е проточило с години.