Студенти ще гледат крави и ще правят млечни продукти

Студенти ще гледат крави и ще правят млечни продукти

Собствен учебно-демонстрационен център, където ще се отглеждат специално селектирани юници за месо и мляко и ще се правят сирена и кашкавали по традиционни български рецепти създава старозагорският Тракийски университет, съобщи ректорът доц. д-р Добри Ярков.

Първата партида от 90 селектирани за месодобив юници и 4 бика от породата Галуей е вече в България, животните пристигат заплодени и се очаква да започнат да се размножават през февруари. Те са от доставени от провинция Хамбург и предстои да бъдат настанени върху площ от близо 5 000 дка в района на комплекса „Марица изток“. До седмица предстои да пристигнат 30 заплодени млекодайни юници от провинция Хесен, които ще се присъединят към първото стадо.

Идеята е тези животни да използват рекултивираните терени на откритите рудници, за да се наблюдава как тревата от там ще се отрази на добивите от мляко и месо и как животните ще влияят на почвата, коментира доц. д-р Ярков. На практика това е част от проекта за голямата „зелена сделка“.

Напролет предстои да започне създаването и на собствена мандра, където ще се провеждат практическите занятия на студентите от ветеринарно-медицинския факултет.Избрано е място на територията на университетското учебно-опитно стопанство. Там ще се използват само и единствено традиционни български технологии за сирена и кашкавали, първоначално тя ще бъде с капацитет за преработка на 1,5-2 т краве мляко. Стойността на центъра е в рамките на около 1 млн евро, показват първоначалните пресмятания, за средствата ще се кандидатства по различни европрограми.