Стопани получиха над 70 млн. лв. като помощ заради COVID-19

Държавен фонд „Земеделие“изплати над 70 млн. лв. по подмярка „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани “ по ПРСР 2014-2020 г. Това съобщиха от пресцентъра на разплащателната агенция.

Подпомагане получиха близо 30 000 (29 781) души, кандидатствали по подмярката чрез схемите на директните плащания и държавните помощи. Оторизираните средства са за извършени дейности в секторите „Растениевъдство“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“.

Припомняме, че подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща секторите – „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ и „Пчеларство“. След приключване на всички административни проверки ще бъдат изплатени средствата и на останалите бенефициенти, кандидатствали чрез инвестиционните мерки на ПРСР 2014-2020 г.

Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID 1 и COVID 2 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро. Плащанията за кандидатите по подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ също ще бъдат извършени след приключване на административните проверки на данните в заявленията.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и „Животновъдство“ (свине и птици).