Старите жилища поскъпнаха с 7,2 на сто за три месеца

Старите жилища поскъпнаха с 7,2 на сто за три месеца

През четвъртото тримесечие на 2020 г. индексът на цените на жилищата нараства с 5.4% в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Това е видно от данните за ключовите индикатори, оповестени от Националния статистически институт (НСИ).

Според статистиката през месеците октомври, ноември и декември съществуващите жилища са поскъпнали със 7,2% на годишна база, а тези на „зелено“ – с 2,3 на сто.

През изминалата 2020-а цените на жилищата се повишиха, както следва:

  • I тримесечие – 4,7% (стари жилища – 6,3%; ново строителство – 2%)
  • II тримесечие – 2,9% (стари жилища – 4,2%; ново строителство – 0,8%)
  • III тримесечие – 5,2% (стари жилища – 6,2%; ново строителство – 3,5%)
  • IV тримесечие – 5,4% (стари жилища – 7,2%; ново строителство – 2,3%)

Хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава през февруари 2021 г. с 0.2% в сравнение със същия месец на 2020 година, съобщава още НСИ. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в групите „Образование“ и „Разнообразни стоки и услуги“ – с по 4.4%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата „Облекло и обувки“ – с 3.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2021 г. нараства с 1.1% в сравнение със същия месец на 2020 година. Повишение на цените е регистрирано в добивната промишленост – с 16.6%, и в преработващата промишленост – с 1.2%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.8%.

По данни от бизнес анкетата през март 2021 г. мениджърите не очакват повишение на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца.