Срещу измами: Бизнесът иска голяма промяна за трудовите книжки

Да се въведе електронна трудова книжка, която да замести хартиената. За това апелират от Българска стопанска камара /БСК/, Фондация „Право и интернет“ и Българска конфедерация по заетост.

Целта е да бъдат минимизирани негативните последици за работещите при загуба и унищожаване на трудовата книжка или липса на печати и подписи, да се повиши контролът и да се намалят трудово-осигурителните измами.

От друга страна ще се осигури достъп до вписаната в нея информацията в реално време и ще бъде намалена административната тежест за работодателите. Друг плюс е, че информацията ще се структурира в национален обхват и това ще позволи тя да бъде използвана при провеждане на политики на пазара на труда.

За да се реализира предложението за електронна трудова книжка, са необходими и редица нормативни промени, които предстои да бъдат предложени в пакет. Напредъкът по цялостната концепция и предложенията ще бъдат обобщени и представени пред Министерството на труда и социалната политика.