Собственик реши да огради имота си в Морската градина във Варна

Още една поляна в Морската градина във Варна беше оградена с телена мрежа. Теренът се намира в местността “Салтанат”. Собственикът решил да огради имота си, край който всеки ден минават стотици варненци за разходка в парка.

Хората смятат, че не е редно Морската градина да заприлича на квартал.

Уведомително писмо за заграждането на парцела не е подадено в Община Варна, но според юристи, това не е необходимо.

Арх. Виктор Бузев, главен архитект на Варна: “Колеги от незаконно строителство отидоха вследствие на сигнала да проверят. Не са открили на място собственик. Чрез кадастъра издирват собственика, за да му бъде изискан констативен протокол за трасиране на имота.”

Собственикът може да бъде санкциониран единствено, ако е поставил оградата на неправилното място. Ако преди 15 години те са се сдобили с планове-извадки за имотите си, ще имат право и да строят.

“Ако той няма такава извадка, която е процедирана преди повече от 10 години няма как да построи, тъй като няма друг действащ Подробен устройствен план. Част от частните имоти попадат и върху алеи, засега явно моралът на собствениците на алеите не им позволява да преградят алеите“, допълни арх. Виктор Бузев.

Над 50 на сто от терените в “Салтанат” са частни, макар че в Общия устройствен план на града местността е включена в границите на парка. Решение на проблема е изкупуване на терените от Общината или замяната им с имоти на друго място.