След 7 години директно ще пътуваме с влак до Скопие

След 7 години ще пътуваме с влак директно до Скопие, като за целта до 2027 г., когато е краят на следващия програмен период на ЕС ще завършим модернизацията на жп линията от София до Гюешево. Това е записано в публикувания проект за обществено обсъждане на Споразумението за партньорство, което ще изпратим в Брюксел , за да се обоснове защо иска 9.7 млрд. евро през следващите седем години.

Срокът на обсъждането е до 11 ноември, става ясно от справка в сайта strategy.bg.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. В него се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

По отношение на железопътната инфраструктура ще продължат усилията за изграждане на интегрирана и оперативно съвместима железопътна мрежа на територията на страната като част от Трансевропейската железопътна мрежа. Планираните направления на интервенции са BG/SR граница – София – Пловдив, с което да се завърши изцяло железопътният коридор от турската граница до сръбската граница и да бъде изградена линията София – Радомир – Гюешево – граница със Северна Македония, което да осигури свързването на мрежите на България и Северна Македония.

Планира се още достигане на 50% завършеност на основната конвенционална TEN-T жп мрежа, при 11% към момента;

– достигане на 100% завършеност на основната TEN-T пътна мрежа, при 50% към момента;

– намаляване на броя загиналите при пътно-транспортни произшествия с 25% спрямо данните за 2018 г. (8.7 на 100 000 жители) до не повече от 6.5 на 100 000 жители;

– намаляване броя на тежко ранените при пътно-транспортни произшествия с 30% спрямо данните за 2018 г. (28 на 100 000 жители) до не повече от 20 на 100 000 жители;

– Нарастване на дела на железопътния транспорт до 22% от общо превозените товари спрямо 15.5% през 2019 г.;

В сферата на пътната инфраструктура до 2027 г. трябва да се постигне 100% високоскоростна свързаност на общинските центрове, а също така и развитие на пристанищната и летищна инфраструктура чрез публично-частно партньорство. Завършването на магистрала „Хемус“ има изключително значение за развитието на икономиката на Северна България и целия транспортен сектор, пише още в проекта. Постъпленията от пътни такси ще продължат да се инвестират в развитието и поддържането на пътната инфраструктура. В тази връзка приходите от въвеждането на тол такси за тежкотоварните превозни средства ще допринесе за завършване на основната Трансевропейска пътна мрежа в България;

В следващите години фокусът ще бъде доизграждането на автомагистралните връзки в Северна България, с оглед на повишаването на пътната безопасност в тази част на страната и осигуряването на условия за преминаването на трафика от/към Варна (АМ Хемус) и в посока север – юг по направленията Дунав мост 1 – Русе – Велико Търново – тунел под Шипка – Южна България и Дунав мост 2 – Видин – София – Южна България.

Интервенции ще бъдат насочени и към подобряване на качеството на пътищата, с фокус върху пътищата от най-висок клас, както и върху подобряване на свързаността и достъпността до Трансевропейската транспортна мрежа и важни икономически центрове (обекти на транспортната инфраструктура, индустриални зони и др.), посредством строителство, реконструкция и рехабилитация на пътни връзки.