Скандал! Депутатска щерка стана висш чиновник без ценз

Щерката на депутата от БСП Георги Йорданов – Десислава, която е партийна шефка в район „Западен“ в Пловдив се замеси в жесток скандал с фалшиви дипломи. Тя и баща й са изключително лоялни на преизбраната лидерка на „Столетницата“ Корнелия Нинова.

По-рано днес разследване на Glas.bg разкри, че Йорданова е била назначена като главен образователен експерт в община Родопи, без да има необходимия образователен ценз за целта и е предоставила при назначението си в началото на юни фалшива диплома за магистърска степен от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, че е завършила „икономика и маркетинг“, каквато специалност няма. В същото време справка на Lupa.bg разкри, че пред другарите си тя се представя като завършила „стопанско управление“ в същия ВУЗ, но и това се оказа фалшива информация.

Диплома за завършено висше образование със степен „магистър“ от Медицинския университет в Пловдив e предоставила Десислава Йорданова, но влизането за обучение по тази магистърска степен задължава кандидата да представи диплома за завършено поне бакалавърско образование. Нещо повече трябва да си приложил тази диплома към набора от документи за кандидатстване за по-висша форма на обучение.

През 2009 г. Йорданова кандидатства в Медицинския университет с молба, в която освен квитанция за платена такса прилага и копие на диплома за завършено висше образование икономика в ПУ „Паисий Хилендарски“. Само че, от Медицинския университет не откриват такова копие на диплома.

„Открихме служебна бележка, предоставена от другия университет, в която се декларира от името на университета, че лицето е завършило такова образование „бакалавър”, в съответна специалност на един от факултетите на този университет”, обясни настоящият ректор на Медицинския университет професор д-р Марияна Мурджева.

В служебната бележка е посочено, че Десислава Йорданова има завършено висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ във Факултет „Икономика“- специалност „Маркетинг и мениджмънт”. Откриваме няколко правописни грешки. Освен това от печата на документа не става ясно кой го издава. По-късно разбираме, че това е така, защото е неистински. Става ясно, че Йорданова не е завършила във Факултета по „Икономика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, защото такъв не съществува там. Няма и такава специалност „Маркетинг и мениджмънт“, категорични са от ръководството на университета. В отговора на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” професор д-р Румен Младенов се казва:

„Фактологично – в „Служебната бележка“ е цитиран и факултет „Икономически”, а в ПУ „ Паисий Хилендарски“ от разкриването му досега има „Факултет по икономически и социални науки”, както нямаме цитираната бакалавърска специалност „Маркетинг и мениджмънт“, а само „Маркетинг”.”

Става ясно още, че от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ не е издавана служебна бележка на Десислава Георгиева Йорданова, защото университетът няма практика да издава подобни бележки. Там се издава само „Уверение“ върху бланка на Университета.

„На дипломирани студенти може да бъде издадено „Уверение“ върху бланка на Университета, съдържащо реквизити, определени в „Наредбата за държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища“ (чл.15).“, обясняват подробно от ръководството на университета.

„Изключително неприятно изненадана съм от този факт, че преди повече от 10 години от магистърските ни програми е влязъл да се обучава студент, който е декларирал, че е завършил преди това обучение в степента „бакалавър”. Наистина аз не съм била член на ръководството тогава, преди толкова много години, ректор съм едва от 10 месеца, в управлението на университета участвам от 2011г. година като заместник-ректор. Мога да ви уверя, че за тези близо 9 години сме се стремили въобще да нямаме такива гафове. Това, което следва да направим, е в университета да назнача комисия, която да направи подробна проверка на документацията и въз основа на тази проверка да се вземе решение оттук нататък какво да се направи с тази студентка, която е завършила съответната магистърска степен.“, казва още професор д-р Мариана Мурджева.

В същото време Десислава Йорданова твърди, че има диплома за завършен бакалавър и обещавава на колегите от Glas.bg да я покаже. Всички срещи с репортера обаче пропадат, като тя твърди, че е болна от COVID-19, а в същото време не спира да пуска снимки в социалните мрежи от партийни сбирки.

Междувременно дипломата й в Медицинския съвет е анулирана с решение на Академичния съвет на университета.