Скандално: Вдигат огромна сграда-замък с 2 басейна на Витоша

Огромна жилищна сграда, която ще представлява затворен жилищен комплекс с луксозни къщи, с открит и закрит басейн, с обща площ от над 43 дка, ще се строи само на 200 метра от природен парк “Витоша”. За това предупреди Тома Белев, съветник от “Демократична България” в Столичния общински съвет, който е направил проверка по случая.

Целият строеж попада в 500-метровата зона до парка, където по екологична оценка е абсолютно забранено всякакво строителство. Белев, който е и сред най-гласовитите екоактивисти у нас, призова ресорния министър Емил Димитров – Ревизоро да направи специална проверка на казуса и да забрани строителството.

Документите показват, че става въпрос за имот с площ 42 999 кв. м.в село Бистрица, район Панчарево. Разрешението за строеж е издадено от главния архитект на Столична община Здравко Здравков на 24 февруари т.г. и е за жилищна сграда, закрит и открит басейн, обслужваща сграда с гаражи, подземен поливен резервоар, резервоар за питейни нужди, изгребна яма и вграден трафопост с разгъната застроена площ със сутерен – 6655.15 кв.м.

“От наличните данни става ясно, че сградата няма да е висока, вероятно 3-4 етажна, замъкоподобна”, каза Тома Белев. От справката в “Архитектура и градоустройство” се вижда, че инвеститор в сградата е бизнесмена Николай Найденов.

Решението за одобряване на ПУП е взето от Столичния общински съвет през 2016 г. по инициатива на собственика. От документите по решението става ясно, че инвеститорът преди това е изкупил над 20 поземлени имоти, за да бъде изработен подробен устройствен план на новия урегулиран поземлен имот. Любопитен детайл е, че в решението е посочено, че е “представеното становище на Регионалната инспекция по околна среда и водите за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, от което е видно, че липсва необходимост от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.“

Проверка на Тома Белев в регистъра на процедурите по ОВОС е установила, че липсват данни за подобна процедура в землището на село Бистрица или от този инвеститор. Белев, който е и в управата на Асоциацията на парковете, смята, че на това място съгласно Общия устройствен план на София не може да има многоетажна жилищна сграда.

„Съгласно проекта за общ устройствен план на София, имотът попада в „жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда. Съгласно приложение 1 на становището по екологична оценка на същия плана е записана мярка „Предвиденото разширение на устройствената зона в северната част на Бистрица да се ограничи, като се отстои най-малко на 500 метра от границите на Защитена зона Витоша за все още незастроените територии“, мотивира се той.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share