Санират 12 жилищни блока в Смолян по европрограмата

Санират 12 жилищни блока в Смолян по европрограмата

При спазване на всички противоепидемични мерки символичната първа копка бе направена пред жилищния блок на улица „Карлък“ №5 в Смолян от инженер Мариана Цекова – заместник-кмет на община Смолян и ръководител на проекта „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“.

Общата цел на проекта е обновяване на 12 многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, което да осигури по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда, предаде БНР.

Блокът е строен през 1960 година. Предвидено е със строително-монтажните дейности да се въведат енергоефективни мерки, включващи топлинно изолиране на външни стени, покрив, както и подмяна на дограма и на осветителни тела в общите части.

Предвижда се осигуряване на достъпна среда, включително елеватор на стълби.

След изпълнението на предвидените строително-монтажни работи се очаква намаляване на въглеродните емисии с 42%, както и на общия енергиен разход, така че сградата да премине в по-висок енергиен клас.