Решено: Отписваме продадените коли в КАТ до 2023 г., трябва ни само договор за продажба

Стара кола, която е била продадена преди 27 декември 2017 г., но все още се води на наше име, вече може да бъде прехвърлена в КАТ. Това приеха депутатите на първо и след това на второ четене с поправки в Закона за движение по пътищата.

В текста се посочва, че прехвърлителят на регистрирано пътно превозно средство, чиято собственост е прехвърлена преди 27 декември 2017 г., за което приобретателят не е изпълнил задължението си да регистрира придобитото превозно средство в законоустановения срок от придобиването, може в срок до 31 декември 2023 г. да предостави в „Пътна полиция“ при съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи копие на документ, удостоверяващ прехвърлянето на собствеността на превозното средство.

След

предоставянето на копието на документа,

удостоверяващ прехвърлянето на собствеността, регистрацията на пътното превозно средство се прекратява служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система от отдел „Пътна полиция” при областната дирекция на МВР. В информационната система се отбелязва прекратяването на регистрацията и се вписват данни за приобретателя, номер и/или дата на документа за прехвърляне на собствеността.

За прекратяването на регистрацията отдел „Пътна полиция“ издава на прехвърлителя, по негово искане удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността на пътното превозно средство и датата на служебното прекратяване на регистрацията. Разпоредбите ще се прилагат и когато собствеността на пътното превозно средство е прехвърлена на лице, което не е български гражданин или договорът е сключен извън територията на Република България.

Вносителите подчертават, че

при наличие на недобросъвестен купувач,

за тези случаи няма законов ред, по който продавачът да защити правата си, като в регистрите на моторните превозни средства бъде отразена промяната на собствеността и се прекрати регистрацията на превозното средство. Налице били дори случаи, в които български граждани са осъдени за престъпления, извършени с пътни превозни средства, чиито настоящи собственици не са изпълнили задължението си да сменят регистрацията на вече регистрираното пътно превозно средство.

Според вносителите със законовите промени се дава възможност на продавачът да защити правата си.

Previous post Вицепрезидентът Йотова: 148 години по-късно заветът на Левски не е изпълнен
Next post Експертът Мика Зайкова: Режат пенсиите с 20%