Ремонтират още 7,2 км от пътя Берковица – Монтана

Започва основният ремонт на 7,2 км от път II-81 Берковица – Монтана, в участъка между село Благово и Монтана, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Отсечката, която ще се ремонтира, започва на около 2 км след с. Благово, продължава в посока Монтана, преминава по ул. „Диана“ в индустриалната зона на град Монтана и завършва преди пътния възел с обходния път на гр. Монтана и бул. „3-ти март“.

Участъкът свързва населените места в община Берковица с областния център Монтана. По нея преминава натовареният трафик от София през „Петрохан“ за Монтана и Лом. С изпълнението на проекта ще се възстановят технико-експлоатационните характеристики на трасето, ще се повиши безопасността на движение и ще се осигури оптимална скорост на движение.

Обновеният участък ще бъде с нова асфалтобетонова настилка и подобрена отводнителната система. Ще бъдат изпълнени укрепителни работи на свлачище в участъка при язовир „Чернила“. Ще бъде ремонтиран мост при 98-ми км над река Огоста и пътен надлез над жп линията Бойчиновци – Монтана – Берковица. Съоръженията ще бъдат с обновена хидроизолация, асфалтобетонова настилка, парапети и тротоари.

Рехабилитираният участък ще е с нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Ще бъдат монтирани и соларни знаци за измерване на скоростта на движение на превозните средства. Срокът за завършване на обекта е 12 месеца.

Основният ремонт в участъка между село Благово и Монтана ще бъде изпълнен от „Хидро – Вод Строй“ ДЗЗД, в който участват „Хидрострой“ АД и „ВДХ“ АД. Стойността на договора е над 6,6 млн.лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществи „Пътинвест-инженеринг“ АД, договорът е за 133 млн. лв. с ДДС. Авторският надзор ще е на „Рутекс“ ООД. Техният договор е за 3 781 лв. Общата стойност на проекта е 7,3 млн. лв. От тях 6,2 млн. лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 950 хил. лв. е национално съфинансиране.

Проектът се финансира от Европейския съюз по Програмата Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет и е част от проект „Монтана – Долж: По-добър достъп – по-близки общности“. Второкласният път е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Той е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом.

По програмата Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 ще се ремонтират още 7,7 км от пътя между Благово и Боровци. През последните 4 години АПИ обнови общо 77 км от второкласния път II-81 Костинброд – Берковица – Монтана.