Ревизоро: Няма друг изход! Бедствено положение в Бургас

Бургас тръгва по пътя на Перник! Само въвеждане на бедствено положение в Бургас е изходът за бързо стартиране на строителство, което ще спаси града и региона от безводие. Това се казва в документ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), цитиран от „Сега“.

„С цел максимално бързо стартиране на процедурата, предвид краткия срок за строителство и изчерпване на ресурса на „Камчия“, единственият възможен изход, който да даде на ВиК-Бургас да се вмести в тези срокове, е въвеждане на бедствено положение“, гласи абзац в декемврийския график за ползване на язовирите, изготвян регулярно от МОСВ. Графикът е изготвен вчера.

Както е дизвестно, вода в язовир „Камчия“, който захранва питейно града, има само до май 2021 г. Като алтернатива правителството възложи преди месеци на МРРБ да ремонтира язовирите „Порой“ и „Ахелой“ и изграждане на довеждащи водопроводи до деривация „Китка“.

„Нали знаете какво означава бедствено положение? Възлагане на работа на фирми без никаква процедура. 60 милиона без търг, без конкурс, защото е спешно“, реагира в социалните мрежи Владислав Панев от „Зелено движение“.

От графика става ясно още, че е установено „ежемесечно разминаване“ между отчетените водни количества във ВЕЦ „Камчия“ и измервателните устройства, монтирани към пречиствателната станция на язовира. Екоминистърът Емил Димитров е назначил комисия, която трябва да провери казуса и да му докладва решение в едномесечен срок, което евентуално може да е монтиране на нови измервателни уреди.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share