Преразказът на седмокласниците – „Ева, която расте и се смалява“

„Ева, която расте и се смалява“ от Иванка Могилска е разказът, по който седмокласниците са писали преразказ върху неизучаван художествен текст на днешното национално външно оценяване по български език и литература в седми клас, съобщиха за БТА седмокласници. Те излязоха от изпита от столични училища.

По вариант 2 писаха днес седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ), което започна в 9:00 ч. и продължи 150 минути.

Изпитният вариант беше изтеглен тази сутрин в Министерството на образованието и науката (МОН) в присъствието на главния секретар на МОН Албена Михайлова и на Евгения Костадинова – директор на дирекцията „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

Учениците полагат изпитите в училищата, в които учат. По предварителни данни, очаква се на изпита по български език и литература да се явили 62 877 седмокласници. Те са разпределени в 1700 училища и в 5681 зали. Ангажирани са и над 11 000 квестори. Тестът по БЕЛ се състои от 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени и включват избор от четири възможности за отговор. Има шест задачи с кратък свободен отговор и една с разширен свободен отговор. Последната задача е преразказ на неизучаван художествен текст.

В 11:00 ч. днес започна изпитът по български език и литература от националното външно оценяване в десети клас, което е за над 54 500 десетокласници. Този изпит продължава 90 минути.

От Министерството на образованието и науката по-късно през деня ще обявят информация за националното външно оценяване в седми и в десети клас по БЕЛ, както и колко ученици общо са се явили на него.