Премиерът обещал по-високи компенсации за тока за бизнеса

Премиерът обещал по-високи компенсации за тока за бизнеса

На срещата с петте работодателски организации премиерът Кирил Петков е поел ангажимент за по-високи компенсации за небитовите потребители на ток, а бизнесът очаква утре новата схема за подпомагане да бъде приета от правителството.

На срещата е поискано и при възможност новите, по-високи компенсации да се платят и за декември миналата година.

„Договорихме с премиера и при следващи, ако има някакви трусове на пазара, да следим пазара и ако има отново напрежение или ескалация още по-голяма на цените на електрическата енергия, да помислим за друг вид компенсации“, заяви пред БНР председателят на БСК Добри Митев.

„Напомням, че компенсацията за октомври и ноември беше в размер на 110 лева, за декември ще бъде 129 лева, а за първото тримесечие на следващата година ще има таван на 250, но е функция на установената цена за месеца. 250 лева таван се достига при цена на борсата от порядъка на 520 лева, тоест ние се надяваме да не се допрем до този таван“, допълни председателят на АИКБ Васил Велев.