По-малко бензин, дрехи и обувки сме пазарували през октомври

През октомври 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарните данни, намалява с 5.3 на сто в сравнение със същия месец на 2019-та, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за октомври.

Най-висок е спадът на годишна база при автомобилните горива и смазочни материали (с 16.3 на сто), с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (с 13.5 на сто) и на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 10.4 на сто).

Увеличение на оборота през октомври спрямо предходния месец е отчетен при търговията на дребно с нехранителни стоки – с 2.8 на сто, при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се запазва нивото от предходния месец, а при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е отбелязано намаление с 0.7 на сто.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-съществено увеличение се наблюдава при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – по 4.9 на сто, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 4.3 на сто.

През октомври 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно, a при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено увеличение (с 2.4 на сто).

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share