По една на всеки три месечни осигуровки се губи в таксите на фондовете

По една на всеки три месечни осигуровки се губи в таксите на фондовете

По една месечна осигуровка за втора пенсия от всеки три отива за плащане на такси на частните пенсионни фондове, вместо да се трупа в личната партида на хората, родени след 31 декември 1959 г.

Това става ясно от последните отчети на деветте пенсионни компании пред Комисията за финансов надзор, които засягат третото тримесечие на 2020 г.

Средно 194,46 лв. осигурителни вноски за периода юли – септември е внесъл всеки от осигурените в частните фондове за втора пенсия над 3 млн. български граждани.

Средният размер на месечната вноска за всички фондове за първите девет месеца на годината е 64,82 лв. Като вноска за втора пенсия се плащат 5% от заплатата.

В същото време обаче средно по партидите за периода са натрупани по 133,84 лв. Това означава, че в партидите заради таксите на фондовете не са влезли средно по 60,62 лв. на човек, или почти цяла месечна вноска.

На стойността на партидите влияе и постигната доходност за периода, но през третото тримесечие борсите вървяха нагоре и фондовете успяха да постигнат положителна доходност.

До 3,5% такса от всяка направена осигурителна вноска събират пенсионните дружества според Кодекса за социално осигуряване. Допълнително има и такса за инвестициите, които управляват фондовете, която е в размер на 0,5 на сто от стойността на партидата и се събира веднъж годишно.

9% е реално удръжката от парите за втора пенсия, обяви икономистът от КТ “Подкрепа” Ваня Григорова в интервю за „24 часа“.

9% от вноските за втора пенсия се удържат от фондовете като такси, твърди Ваня Григорова от КТ “Подкрепа”.

Според нейните сметки при управлявани от фондовете над 13 млрд. лева приходите им от такси са в размер на 1,3 млрд. лв.

Обявените наскоро предложения на правителството за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) за плащанията на вторите пенсии предвиждат партидата, от която ще се плаща, да е равна поне на номиналния размер на направените осигурителни вноски. Това означава, че ако няма доходност, фондовете трябва да върнат в партидата удържаните през годините такси. За сметка на това обаче ще събират такса за управление на парите в годините, в които се плаща втората пенсия.

3648,97 лв. е била средната стойност на партидите в края на септември за деветте универсални пенсионни фонда. За сравнение в края на юни стойността на една средна партида е била 3515,13 лв., а в началото на тази година – 3507,73 лв. Така нарастването на партидите за месеците от януари до септември е средно със 141, 24 лв., или съвсем малко повече от две месечни осигурителни вноски.

В първите четири месеца на годината заради пандемията и срива на борсите обаче фондовете губеха, а до средата на годината наваксваха загубите главно от постъпващите в тях осигуровки.

Средната стойност на партидите не е показателна за истинските натрупвания, твърдят обаче частните дружества.

Причината – в нея влизат и партиди на хора, които имат малки натрупвания, защото не са плащали вноски от години заради емиграция или безработица.

По-верният показател според фондовете е стойността на партидите на хората, които са направили поне една вноска в последните 12 месеца.

4847 лв. е средната стойност на тези партиди в края на септември според данните на Комисията за финансов надзор. В края на юни е била 4665, 71 лв. По този показател натрупването в партидите е 181,29 лв. за третото тримесечие на 2020 г. И така всъщност от внесените за трите месеца средно 194,46 лв. като осигуровки се губят само 13 лв., или около 7% от направените вноски.

5611,77 лв. е най-високата стойност на средна партида, която дават отделните пенсионни дружества. Такава е в компанията Ен Ен.

По над 5000 лв. средно имат в партидите си и осигурените в “ДСК-Родина”, “Алианц-България” и “ЦКБ-Сила”. При тези дружества обаче са и най-високи средните осигурителни вноски, което означава, че са избрани от хора с по-високи доходи. В Ен Ен например средната осигурителна вноска е 71,55 лв., което означава, че средният доход на осигурените в този фонд надхвърля 1400 лв. на месец.

В “Топлина” обаче, където средната партида в края на септември е била само 2692, 32 лв., средната месечна осигуровка е 59,96 лв., което означава, че средният доход на осигурените в него не надхвърля 1200 лв.

Най-ниска пък е стойността на партидите в универсалния пенсионен фонд “Бъдеще” – само 2550, 09 лв., показват данните, обявени от Комисията за финансов надзор.