Получаваме SMS от телекома при бедствие

Ако близо до вас възникне пожар, наводнение или друго бедствие, ще получите текстово съобщение (SMS) на телефона си. Това предвиждат промени в Закона за електронните съобщения, които са внесени от Министерски съвет в парламента.

Срокът за въвеждане на системите за предупреждение на населението, заложен в законопроекта, е до средата на 2021 г. Към момента при бедствия и аварии ни известяват чрез сирени, разполагащи с речеви и акустични сигнали. Чрез съобщения на телефона хората ще бъдат по-известявани по-бързо и по-сигурно. Като на база на данни за локацията съобщения ще получават хората, които са близо до бедствието и може да пострадат, пише „Труд“.

При обаждане до единния европейски номер за спешни повиквания 112 телекомите ще предоставят информация за местоположението на потребителя на най-подходящия център за приемане на спешни повиквания, предвиждат още промените. Това ще се случва автоматично, както при позвъняване от мобилен, така и от автомобил.

По този начин телефон 112 ще може да пренасочи автоматично информацията за местоположението ви към най-подходящия център за приемане на спешни повиквания. И към момента има опция данните за местоположението на повикващия да се предоставят от телекомуникационните оператори.

Точността за мобилните оператори е на ниво клетка, като се предвижда това вече да е задължително, както е указано в закона.

Чрез промените в закона ще се удължи срокът на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от телекомите чрез наземна мрежа от 15 на 20 години. Отделно в текстовете е заложено създаване на условия за изграждане и развитие на мрежи с много голям капацитет, включително 5G мрежи, както и се очаква по-ефективно използване на радиочестотния спектър у нас.