Половината учители преподават без служебни лаптопи

45,9 процента от учителите нямат служебен лаптоп, с който да могат да работят в или извън образователната институция.

Това показва национално проучване на синдикатът „Образование“ за готовността на образователната система за обучение от разстояние в електронна среда. Останалите 54,1 процента са заявили, че имат служебни лаптопи на разположение за работа от разстояние.

Подобно е положението и при учениците – само 38 процента от тях имат дигитално средство за работа, а останалите имат само телефон или нямат никаква техническа осигуреност. Според респондентите 43,3 на сто от училищата имат отлична интернет свързаност, а в 52,9 на сто мрежовата осигуреност в образователните институции е лоша в повечето класни стаи или съвсем отсъства.

94,5 процента от учителите плащат с лични средства достъпа до интернет, а едва 1,7 процента са получили служебни средства за интернет. Оптимистично звучи фактът, че в 73,8 процента от училищата има изградена електронна платформа за обучение, в 14,1 процента в момента се изгражда и само в 12,1 процента няма такава.

В новите условия българското училище съумя да продължи своята просветителска мисия и да работи активно, за да въвежда успешно обучение от разстояние в електронна среда, заявяват от синдиката „Образование“ към КТ „Подкрепа“, с председател д-р Юлиян Петров, предава БТА. Синдикатът „Образование“ счита, че всички български учители, без изключение, трябва да получат служебни лаптопи, за да могат да работят ефективно, също и да превключват, когато е необходимо за работа от разстояние.

„В никакъв случай не трябва да се разрушават от експерти на МОН създадените от образователните институции собствени училищни облаци, като се лобира за Office 365 или G-suite for education. Нека изборът си остане на българските учители и училищните им ръководства“, настояват от синдиката. И са на мнение, че МОН и социалните партньори трябва да катализират процеса с изпълването на Националната електронна библиотека на учителите с електронни уроци по всички учебни предмети. Учителите следва да се мотивират и да им се заплати да предоставят електронните си продукти в нея.

Няколко години продължи националната програма за безплатен интернет на българските учители, но за разочарование на педагозите беше закрита. Необходимо е да се открие нова национална програма за служебен интернет за учители, заявяват от синдиката „Образование“. И информират, че подкрепят повишаването на броя на разрешените извинени отсъствия по семейни причини. Също трябва да се увеличи и времето за предоставяне на извинителните бележки, съобразно извънредната ситуация.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share