Официално! Началните класове учат до 23 юни, по-големите до 30-и

Министерството на образованието удължава учебната година за начален и основен етап заради епидемията от коронавирус и мерките, които наложиха превключване към обучение от разстояние в електронна среда.

Учениците до 3. клас няма да завършат годината на 31 май, а на 23 юни, става ясно от заповедта на просветния министър за ваканциите и втория учебен срок. Едната седмица в повече ще е за проектни или творчески дейности, а в другите две дните ще са неучебни, но ще се ползват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и обща подкрепа, включително и от разстояние в електронна среда. Времето за ползването им ще се определя от всяко школо.

По-големите ученици – от 4. до 6. клас включително, ще завършат учебната година на 30 юни вместо на 14 юни. За тях също се предвиждат две седмици за проектни дейности, които ще са вариант и за наваксване на пропуски.

Останалите – до 11. клас, ще учат до края на юни, както и преди, след като Красимир Вълчев се зараче, че учебната година няма да отхапва от юли.

Промените се налагат заради нуждата от компенсиране на дефицити, които се трупат вече втора учебна година при принудително превключване от присъствено към онлайн обучение.

Коледната ваканция ще започне на 22 вместо на 24 декември. Междусрочната за 7. – 12. клас ще е на 3 февруари, а за 1.-7. клас – според решението на съответното училище. Така на практика вторият срок през тази учебна година ще започне по различно време за различните възрасти. За 7-12. клас – от 4 февруари, а за начален и прогимназиален етап – след изтичане на 18 учебни седмици в зависимост от решението на съответното училище.

 

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share