Омбудсманът: Държавата намалява таксите на мобилните оператори, те вдигат цените

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до служебния премиер Гълъб Донев и служебния министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов, в което, в резултат на множество жалби, настоява държавата да защити правата на потребителите на мобилни услуги.

Миналата седмица омбудсманът поиска от председателя на Комисията за защита на потребителите да направи проверка по компетентност дали двата мобилни оператора, които са заявили, че ще индексират през 2023 г. цените си – „Йеттел България“ с 15,3% и „Виваком България“ с до 2 лв. за услуга, упражняват нелоялна търговска практика по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Междувременно стана ясно, че и третият оператор – А1 също е заявил увеличение на цената на услугата си от 1 март, като месечните тарифи на А1 между 7 и 25 лв. ще поскъпнат с 15.3%. Преди седмица в писмо до мобилните оператори проф. Ковачева ги призова да преосмислят решението за увеличението, въпреки, че формално имат законово основание.

Повод за поредното писмо на омбудсмана отново е предстоящата индексация на цените на мобилните оператори от м. февруари т.г. и приключилата на 23 януари обществена консултация на Проекта на Постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

„Предлага се намаление на таксите по Тарифата средно над 40%, като част от мотивите за това са: насърчаване на инвестициите; стимулиране на иновациите; осигуряване на условия за въвеждане на ново поколение мобилни мрежи (5G) и т.н. Поради същите причини мобилните оператори предстои да индексират цените на услугите си, например Йеттел с 15,3%“, пише проф. Ковачева.

Тя обръща внимание, че ако бъде прието решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата, мобилните оператори ще получат нова подкрепа от държавата чрез намаление на таксите. Омбудсманът обаче подчертава, че в същото време през цялата 2022 г. телекомите са получавали държавна помощ и под формата на компенсации за цените на тока, която ще продължат да получават и през тази година.

„На практика държавата оказва финансова подкрепа на тези мощни компании за изпълнение на задълженията им. За втора поредна година Йеттел и Виваком обявиха, че ще индексират цените си. На този етап, дори и на заседанието на Комисията по икономическа политика и иновации на 26.01.2023 г. в Народното събрание, не представиха конкретни икономически данни и обосновка за необходимостта от повишаване на цените на мобилните услуги“, акцентира националният обществен защитник.

Диана Ковачева подчертава, че клиентите на тези мобилни оператори ще бъдат принудени да плащат увеличените цени без право да предоговорят условията по договорите си в посока по-ниски тарифи, както и без възможност да прекратяват договорите си без неустойки.

„Това смятам категорично за несправедливо, правата на гражданите не са защитени в достатъчна степен, няма равнопоставеност между договарящите се страни – клиентите на мобилните оператори не могат да влияят на съдържанието на договорите. Съгласно чл. 3, т. 2 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори:

„Не се счита за индивидуално договорена клауза, която е съставена предварително и следователно потребителят не е имал възможност да влияе на нейното съдържание, по-специално във връзка с договори с общи условия“, пише омбудсманът.

Проф. Ковачева информира още, че вече се е обърнала и към заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията, както и към председателя на Комисията за регулиране на съобщенията за становище относно необходимостта от изменение на таксите по Тарифата на мобилните оператори на фона на поредното предстоящо увеличение на мобилните услуги.

„Във време на кризи и висока инфлация е необходимо да бъде оказана подкрепа и защита на българските граждани, като бъдат предприети конкретни, спешни мерки, с цел да не се повишат цените на мобилните услуги. Смятам, че когато държавата дава финансови компенсации на бизнеса, срещу това трябва да има изисквания за провеждане от тяхна страна на съответна социална и икономическа политика“, категорична е Диана Ковачева.