Обещание: 2 бона и общинско жилище за млади лекари в затънтените райони

Обещание: 2 бона и общинско жилище за млади лекари в затънтените райони

С 2000 лв. стартова заплата и общинско жилище, държавата ще привлича млади лекари и специализанти в непривлекателните райони на страната. Това предвижда програма на здравното министерство, съвместно с общините. Идеята е да има кандидати за по-малките болници в тези нежелани места, където обаче има остър дефицит на кадри. Това обяви здравният министър проф. Костадин Ангелов пред депутатите от временната комисия за COVID-19.

Предвижда се общините да получават допълнителни средства, с които ще осигурят заплата от 1000 лв. Другите 1000 лв. пък ще се дават от държавен фонд, който предстои да бъде създаден.

„По този начин се оформя едно добро трудово възнаграждение, с което млад лекар или сестра могат да започнат работа в тези региони и да гарантираме живота на болниците там“, обясни министърът.

Все още няма срок кога ще започне да се изпълнява програмата.

За 2021 г. бюджетът за отдалечени райони, който осигурява здравното министерство, ще бъде 45 млн. лв., стана още ясно от изказването на министъра, като в момента по тази линия се подпомагат 75 болници, основно общински.

Промяна ще има и в наредбата за специализациите, с които ще се разреши част от нея да се провежда в болници от първо ниво на компетентност, каквито са общинските и някои от областните. Основните курсове и изпити пък ще се провеждат в по-големите болници, но се обмисля вариант да ги провежда и комисия от дадената общинска болница.

“Така ще насърчим колегите за т. нар. продължително обучение през целия им живот, за да са в крак с последните постижения в съответната специалност”, обясни Ангелов.

За разрешаването на кадровия недостиг от медицински сестри и други професионалисти по здравни грижи, министърът припомни, че вече са предприети крачки. Специалността „Здравни грижи“ вече е обявена за приоритетна и като такава се предвижда медицинските университети, които разкрият повече места за обучение на такива специалисти, да получат по-голямо финансиране от държавата, а обучаващите се в тях студентите – двойни стипендии

Първи резултати обаче ще има чак след 4 години, когато ще завършат първите, обучавали се след промените, призна здравният шеф.