Новото строителство с почти 19% надолу

Новото строителство с почти 19% надолу

Почти 4,727 млн. кв.м е започнатото ново строителство в страната за десетмесечието, което е спад с 18,92% на годишна база, сочи статистиката на Националния регистър за ново строителство и реконструкции в България. Прогнозите са за цялата 2020-та отчетеният обем да бъде 5 582 539 кв.м, а спадът да бъде малко под 17 на сто.

Най-голямо понижение от 41,32% на годишна база е отчетено в област Кърджали, където започнатите градежи са с РЗП от 113 369 кв. м. На второ място е Варненска област със спад от 39,18% на строителната активност до близо 419 000 квадрата, срещу 688 530 кв. м през 2019-та. Област Стара Загора е трета по спад с 38,4%, като там за първите 10 месеца на годината са били започнати 126 264 кв. м строежи, при 305 095 кв. м през 2019-та. В съседната област Пловдив понижението е с над 31% до 523 408 квадрата, при отчетен обем за миналата година на започнатото строителство от 759 797 кв.м.

В столицата спадът е над 25%

и за десетмесечието отпочнатите градежи са с РЗП от 1 707 488 квадрата, при 2 289 315 кв. м за предишната година. Интересното е, че в София-област е отчетен огромен ръст на новото строителство с 97,62% до 488 047 кв. м, при почти 247 000 квадрата лани. Имотни брокери обясняват това отчасти с почнати строежи на къщи и вили извън града. От най-многолюдните области най-нисък спад от само 13,04% на общата строителна активност е регистриран в периода януари-октомври в Бургас, където са били от почнати обекти с РЗП от 423 547 кв. м.

Спад от повече от една четвърт е отчетен при отпочнатите градежи на жилища, сочи още статистиката на регистъра. Обемът им е 2,7 млн. кв.м. В сегмента най-чувствителен е сривът във Варна – почти 40 на сто, като там е започнало изграждането на 328 722 кв. м. През миналата година в морската ни столица бе отчетен ръст от 39% на жилищното строителство и нови 637 257 кв. м преминали в етап строеж. Пловдив сега е втори по спад с 36,02% до ниво от 341 927 кв.м РЗП на започнатите жилищни строежи.

Бургас отново е с най-малък спад от 10,64%

и при жилищата, като там за времето от януари до края на октомври са били започнати обекти от сегмента с РЗП от 190 820 квадрата.

За първите 10 месеца в столицата е започнало изграждането на почти 1 340 852 кв.м жилища, което е с 23% по-малко от същия период на миналата година, сочат още данните на статистиката. Кръстова вада и Студентски град са кварталите в София с най-голям обем от новозапочнато жилищно строителство от началото на годината от съответно 170 хил. кв. м и 142 хил. кв. м. Сред кварталите с активно ново строителство в столицата са също Симеоново, Витоша, Овча купел и централните градски части, като обемът новозапочнати площи там достига съответно 139 хил. кв. м, 101 хил. кв.м, 86 хил. кв.м и 63 хил. кв.м.

Логично пандемията нанася най-тежък удар върху пазара на офис площи, където спадът на новозапочнатото строителство достига 54,6% на годишна база. Обемът на новостроящите се кантори е около 171 хил. кв. м, което е с близо 200 хил. кв. м по-малко спрямо миналата година. Ограниченията върху пътуванията и последвалият спад на туризма накараха инвеститорите да се откажат или отложат плановете си за изграждане на хотели. Започнатото строителство в сегмента през 2020-та е само 177 хил. квадрата или с почти 36 на сто по-малко, отколкото през 2019-а.

Мерките срещу разпространението на коронавируса, довели до ограничаване на пътуванията по света и на туризма се отразяват

отрицателно и на строителството на нови хотели у нас.

Понижението в сегмента е с 35,8% на годишна основа, а общият обем на започнатите обекти в сегмента достига 177 хил. кв. м.

Близо 855 хил. кв. м промишлени сгради са започнати от началото на 2020 г., като спадът е с около една пета, или с близо 200 хил. кв. м по-малко площи на годишна база. При търговските имоти общият обем на стартиралото ново строителство между януари и октомври достига 171 хил. кв. м, което само с 0,67% по-малко на годишна база. Пандемията обаче донесе покачване от 57% на строителството на алтернативни имоти като здравни заведения и училища, което се дължи и на очакваното засилено търсене на здравни услуги през идните години.

Силен ръст има и при ваканционните имоти, чийто обем е нараснал три пъти спрямо 2019-та до 420 хил. кв. м Ръстът обаче се дължи главно на няколко големи проекта в района на София, чието строителство е започнало през 2020-та. Засиленото търсене на къщи с двор и по-големи площи извън големите градове също допринася за скока на новото строителство в сегмента.