Нови мерки от полунощ в София: Вечерен час и ограничен капацитет за заведенията

Нови мерки от полунощ в София: Вечерен час и ограничен капацитет за заведенията

От полунощ в София ще бъдат в сила новите противоепидемични мерки за заведенията за обществено хранене и за развлечения, както и в местата за настаняване.

Мерките са указани в заповед на директора на Столичната регионална здравна инспекция, публикувана на интернет страницата на институцията.

Ограничава се до 50 на сто капацитетът, работната площ, броят лица в обектите и заведенията за хранене и развлечения, като се запазва изискването за зелен сертификат.

Въвежда се и работно време до 22.00 ч., включително на игралните зали и казината, както и в заведенията за хранене и развлечения към местата за настаняване.