Нова теория: Извънземните са просто светлинно явление

Нова теория: Извънземните са просто светлинно явление

Нова теория предлага алтернативен възглед за извънземните същности, базиран на доказателства, подкрепени от част от квантовата наука. Писателят и учен Андрю Колинс изследва произхода на човечеството от десетилетия.

В книгата си „Произходът на Бог“ той пише, че извънземните всъщност са трансизмерни същества. Чрез своя задълбочен анализ заедно с познанията си по квантова и теоретична физика Колинс излага своята необичайна гледна точка за това какво представляват НЛО и извънземните.

Колинс казва, че НЛО и извънземните явления имат много просто обяснение. По време на изследванията си той разбира, че има неща, които убягват на сегашното човешко възприятие и по-конкретно – НЛО не са физически космически кораби. Основното е, че има някаква връзка между НЛО и човешкото съзнание. Хората, които са били свидетели на това явление, са имали определена тясна връзка с него.

Изследователят вярва, че много НЛО могат да се състоят от чиста твърда светлина. Докато основният им компонент е плазмата, която съставлява 99% от цялата вселена. Плазмата всъщност е резултат от разделянето на атомите. Така освободените електрони генерират фотони на светлината и всичко става чиста светлина. Плазмата може да има алтернативно измерение на време-пространството и да служи като портал към по-високи измерения. Ученият твърди, че извънземните са светлинно явление и се движат посредством светлината.