Новаков, Ковачев и Радев са тримата най-влиятелни български евродепутати

Андрей Новаков, Андрей Ковачев и Емил Радев от ЕНП/ГЕРБ са тримата най-влиятелни евродепутати от България през 2020 г. Това показват данните от престижна класация на неправителствената организация VoteWatch. Тя наблюдава дейността на европейските институции и оценява евродепутатите от всички страни-членки.

Това е и първата класация, която се прави на основата на две ключови влияние: политическо – способност да се променя законодателството, да се печелят гласове и да се оформят дебати; и социалното – способността да достигнеш до хората, да изместиш публичния разговор и да изградиш общност за подкрепа.

Анализът е на базата на едногодишен период- до август 2020 година, пише пик.

В класацията се представят кратко и самите евродепутати:

“Андрей Ковачев е един от заместник-председателите на групата на ЕНП, както и ръководител на националната си партия ГЕРБ в Европейския парламент. По време на предишния мандат той беше квестор на ЕП и заместник-председател на комисията по външни работи. Ковачев е отговарял за отношенията на ЕС с международни организации”, посочват съставителите на подредбата.

Неговият колега Андрей Новаков е описан като “един от най-младите евродепутати, и координатор на Комитета за регионално развитие за ЕНП. Той също е член на бюджетния комитет и делегацията за Албания. Новаков е известен с усилията си за стимулиране на младежкото предприемачество, увеличаване на финансирането по „Хоризонт 2020“ и с работата си за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, подкрепящ онези, които са загубили работата си”.

Емил Радев е представен като втори мандат евродепутат. “Той е заместник-председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Освен това е член на комисията по петициите. По време на предишния мандат Радев беше член на комисията по правни въпроси”, припомнят авторите на проучването.