НАП погна баровци за покупки с милиони в кеш

Данъчните погнаха баровците заради покупки за милиони в кеш. Само за два месеца, юни-август, са издадени 2 620 фискални и системни бона за продажби с начин на плащане „в брой“ за стойност равна или по-голяма от 10 000 лв., без да е издадено сторно. Близо 600 плащания са за суми за 10-20 000 лв., а 15 са в диапазон 1 млн. лв. до 7 млрд. лв., става ясно от проверки на Националната агенция по приходите (НАП).

И ако за милиардите е издадено сторно, както поясниха от НАП, то при останалите суми има опит за покупка за милиони в кеш. Нарушенията са извършени от над 480 данъчно задължени лица, опериращи в близо 70 вида търговски обекти. Това включва

хранителни магазини, ресторанти, хотели,

закусвални, специализирани магазини за алкохол, цигари и безалкохолни напитки. Любопитно е да се отбележи, че неспазването на закона е установени и при продажба на автомобили и мотоциклети, предоставяне на медицински услуги и др.

Всъщност сегашното законодателство изисква плащанията в размер на или над 10 000 лв. да стават само чрез превод или внасяне по платежна сметка. В Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) са предвидени значителни санкции за тези, които не спазват правилата. На физически лица се налага глоба в размер 25 на сто от общата сума на направеното плащане.

Фирмите пък ще трябва да платят половината

от размера на покупката, ако издадат фискален бон с начин на плащане „в брой“. Прагът от над 10 000 лв. не важи единствено за тези търговци, вписани в регистъра на обменните бюра и които извъшрват сделки с чуждестранна валута в наличност.

От НАП напомнят, че информация за издадени бележки се получават на всеки 5 минути във ведомството. Това става чрез регистрираните в сайта им фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД).