Наказаха дисциплинарно полицай, пишел твърде малки глоби

Униформен бе наказан дисциплинарно заради това, че глобите, наложени от него, са в размер под минимума. Спрямо младшия полицейски испектор била предприета проверка след постъпила информация, че служители на РУ- Хисаря издават фишове и наказателни постановления, по-малки от 50 лв. От 4 години насам той бил служител в районното управление. Проверяващата комисия установила, че в действителност полицейският служител е издал няколко фиша на стойност 30 лв. Това се случило 2 години след като законът бил променен, а минималният размер на предвидената санкция за нарушенията, описани от него, станала 50 лв.

Комисията установила, че на 23 юли 2019 година той съставил такъв фиш на водач на „Мерцедес” в село Старосел, чийто фар не работил. За същата неизправност на 31 юли били санкционирани двама водачи в Старо Железаре, като глобите били в размер 30 лв.

В рамките на проверката служителят дал и писмени обяснения. Той обяснил, че два пъти е издал фиш в размер 30 лв за нарушения, касаещи техническата изправност на спрените от него автомобили. Пропускът му се дължал на факта, че след промяната в закона през 2017 година не му било проведено обучение. Проверяващите обаче заключили, че се касае за неизпълнение на служебните задължения в резултат от проявена небрежност от страна на служителя. Така му било наложено наказание „писмено предупреждение”.

Инспекторът опитал да изтрие черната точка в досието си, като обжалвал наказанието в Пловдивския административен съд. Пред магистратите била представена длъжностната му характеристика, в която изрично било упоменато, че служителят е длъжен да познава нормативната уредба, както и наказателните и административните мерки, прилагани от полицейските органи. В жалбата си той изтъкнал, че са допуснати съществени процесуални нарушения в хода на проверката.

Магистратите преценили, че наказанието е наложено в законоустановените срокове, от компетентни органи. То било съобразено с цялостното поведение на служителя, като били взети предвид и отегчаващите, и смегчаващите вината обстоятелства. На униформения е била дадена възможност да участва в производството, като представи своята версия за случилото се. Самият той не е отрекъл нарушението в обясненията си. Съдът обаче намерил за несъстоятелно твърдението, че пропуските се дължали на липса на проведено обучение.

„ Според сведената до знанието на оспорващия длъжностна характеристика, същият като полицейски орган е длъжен да познава нормативната уредба, въз основа на която черпи правомощията си и изпълнява задълженията, поставени му във връзка и по повод носене на службата”, е записано в мотивите.

Още повече, от събраните доказателства ставало ясно, че инспекторът трябвало да бъде санкциониран не за две, а за три нарушения. Това означава, че наказанието трябвало да бъде „порицание”, а не писмено предупреждение. Магистратите обаче счели, че и това не дава основание за отмяна на заповедта, тъй като наложеното наказание е по-леко. В хода на производството било допуснато и още едно нарушение – не било определено едно общо наказание за двете нарушения. Това обаче също е довело до по-благоприятни последици за униформения, тъй като наказанието било наложено за минималния предвиден срок – три месеца.

В крайна сметка, съдът преценил, че и двете нарушения не са съществени и не са нарушили правата на полицейския служител. Поради това оставили в сила наложеното наказание. Освен това, инспекторът ще трябва да покрие разноските по делото в размер 100 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share