Най-големите чужди инвестиции в България дошли от Кипър

Най-големите чужди инвестиции в България дошли от Кипър

Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през ноември 2022 г. с едва 700 хиляди евро при тяхно увеличение с 86,5 млн. евро година по-рано, показват данни на БНБ.

В същото време през първите единадесет месеца на годината те нарастват с 1,5 млрд. евро, което е увеличение с 69 млн. евро (повишение с 4,7%) спрямо техния размер от 1,4 млрд. евро през януари – ноември 2021 година.

Най-големите преки инвестиции в нашата страна през първите 11 месеца на 2022 година идват от Кипър (375,9 млн. евро), следван от Белгия (222,7 млн. евро) и Австрия (166,6 млн. евро).

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари – ноември 2022 г. възлизат на 405.7 млн. евро (0.5% от БВП), при 193.7 млн. евро (0.3% от БВП) за януари – ноември 2021 г.