Над 900 лева заплата от държавата за приемните семейства

Над 900 лева ще получават професионалните приемни родители през следващата година. Тогава държавата ще поеме издръжката на приемните семейства и за тази цел заделя 35 млн. лева.

В момента родителите се наемат на граждански договори само за времето на настаняване на детето. Те получават 150% от минималната заплата, която към момента е 610 лв. за 1 настанено дете. Това прави 915 лв. месечно. За две деца, 160% от минималната заплата се полагат 976 лв. месечно, а за три деца 170% или 1037 лв.

Тези заплати няма да се променят като размер от началото на 2021 г., когато държавата ще поеме издръжката на приемните родители. Отделените от държавния бюджет 35 млн. лева ще покрият заплатите на приемните родители, но

в тази сума влиза буфер, които държавата предвижда

тъй като не е ясно повече или по-малко на брой ще бъдат приемните родители през следващата 2021 г. Това разясни Александър Миланов, директор на Националната асоциация за приемна грижа, пред „Монитор“

Професионалните приемни родители са наети на граждански договори само за времето на настаняване на детето, съответно за същото време получават и заплата. Процентите на база, на които се изчисляват заплатите на приемните родители, няма да се променят като размер от началото на 2021 г., когато държавата ще поеме издръжката на приемните родители. Това, което е ясно обаче, е, че отпуснатите средства от държавния бюджет в размер на 35 млн.лв. са достатъчни да покрият заплатите и осигуровките на около 1500 приемни семейства, в които има настанени деца. Тази сума от 35 млн. лв., разделена на броя приемни семейства образува заплата от близо 2000 лева месечно (1944 лв.), но това е заплата, която приемните родители никога не биха получили дори и ако имат настанени 3 деца, разясни още Миланов. Държавният буфер е значителен по размер и може би в него е планирано и евентуалното увеличение на минималната работна заплата от следващата година, която би повлияла на заплатите и на приемните родители, каза още директорът на Националната асоциация за приемна грижа.

През 2021 г. изтича проектът, осигуряващ средства за приемната грижа. Той ще продължи да действа и през следващата година, отговориха от Министерството на труда и социалната политика на питане на „Монитор“. Оттам уточниха, че има и икономисани средства, които по прогнозни данни ще покрият разходите на общините и обученията, свързани с този вид социална услуга. По предварителни разчети необходимите средства за удължаване на проект „Приеми ме 2015“ с една година са около 7 млн. лв. Средствата са икономисани от утвърдения бюджет на проекта. Той ще продължи да се реализира

с активното участие на неправителствени организации

участващи в дейностите по обучение и супервизия на специалисти, подпомагане на планирането, изпълнението и наблюдението на проекта чрез сформирания Консултативен експертен съвет.

Утвърдените модели на организация и контрол на дейностите ще продължат в същия вид и през 2021 г., посочват още експертите от МТСП.

Този вид услуга е важна и всичко в нея ще бъде уредено, така че да няма приемни семейства без доходи, уверяват от социалното министерство. Средствата за отглеждане и възпитание на децата в приемни семейства от началото на 2021 г. ще се осигуряват от държавния бюджет по програма „Подкрепа за децата и семействата“ като част от бюджета на МТСП. Освен това и следващата година ще продължи да действа и проект „Приеми ме 2015“, финансиран със средства от оперативна програма „Човешки ресурси“ и изпълняван от Агенцията за социално подпомагане в партньорство със 158 общини. По този проект ще бъдат осигурени средства за изплащане на разходите на общините, които включват възнаграждения и осигуровки на администраторите, счетоводителите, оперативните счетоводители и служителите в областните екипи по приемна грижа и през 2021 г.

Съгласно Закона за социалните услуги през 2022 г. ще бъде утвърден общ стандарт за финансиране на дейностите за набиране, оценяване и обучение на кандидати за приемни семейства, взаимно адаптиране,

подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето

от семейства на роднини или близки и приемни семейства, разясняват още от Министерството на труда и социалната политика.

Асоциацията на приемната грижа е създадена през 2009 година, от 2011 година приемната грижа се финансира с европейски средства. Реално до този момент държавата не е изхарчила нито един лев за заплати на приемните родители, нито пък за издръжка на децата. По тази причина “Приеми ме“ е с точно определени параметри, които не могат да се променят. От 2021 г. обаче държавата поема изцяло ангажимента към приемните семейства и вече има план как да се случи това. Приемната грижа е единствената алтернатива за децата в домове, които до 2025 г. трябва да са затворени.

По официални данни 2016 са приемните семейства към месец юни тази година, от тях 2015 са професионални и 1 доброволно приемно семейство. 449 пък са приемните родители, при които няма настанени деца, според данните на Националната асоциация за приемна грижа.