Над 5 хил. изоставени трошки задръстват София

5412 излезли от употреба моторни превозни средства са установени от Столичен инспекторат през миналата година. На паркираните на общински терени изоставени автомобили са поставени стикери. В рамките на 3 месеца собствениците имат възможност да преминат годишен технически преглед на автомобилите си, да ги преместят на частни терени или сами да ги предадат за рециклиране, съобщиха от общината.

Най-много стикирани коли за миналата година има в районите „Младост“, „Красно село“ и „Надежда“.

Собствениците на 1300 автомобили са ги преместили доброволно от общински площи, намиращи се в „Изгрев“, „Младост“, „Сердика“, „Подуяне“ и „Илинден“, а близо 300 коли са преминали преглед и за тях не е в сила предписанието. Репатрирани на площадки за разкомплектоване са повече от 600 негодни автомобила.

Работата по установяване на излезли от употреба превозни средства продължава, както и тяхното премахване.

По време на ежедневния контрол инспекторите съветват собствениците на изоставени автомобили да ги предадат за скрап или да ги преместят от общинските терени.