Мика Зайкова: Първите с втора пенсия догодина вземат до 50 лева месечно

Г-жо Зайкова, кажете каква втора пенсия ще получат бъдещите пенсионери и за кого ще бъде изгодна тя?

Въпросът с пенсиите е доста сериозен. От една страна, като нация стареем най-бързо и живеем най-малко. Първо обаче искам да споделя, че съм разтревожена от опасенията, които имат колегите от НОИ. Причината е, че ръстът на пенсионната система е малък. Когато през 2007-2008 година беше създаден Сребърният фонд, изготвихме специален закон за него. В него тогава постъпиха 2 млрд. лева. Само за 10 години тези пари се увеличиха едва със 785 млн. лева, а само до август тази година натрупването там е 3 млрд. лева. Това е изключително бавно нарастване. Източниците за набиране на пари в Сребърния фонд са три.

От излишъците сме длъжни да отделяме 25% и те да се пренасочват в Сребърния фонд. Но от 2016-2019 година не е постъпило нищо там. Вторият източник е приватизацията, само че още преди години всички дялове, които подлежат на приватизация, бяха вкарани в обща компания. Парите от тяхната продажба стават дивидент на държавата, но не са приватизационни приходи. От тях ние загубихме 500 млн. лева. Третият източник са концесионните такси. Само че те са малки, така че от всички източници парите в Сребърния фонд са малко и се управляват консервативно. А в същото време е казано, че 70% от постъпленията в Сребърния фонд могат да се ползват за закупуване на акции и облигации от страни от ЕС като Германия, а 30% – от трети страни. Но това не се прави.

Наблюдава се и друг парадокс – нашите мъже живеят средно 71 години и 8 месеца. Те получават пенсии само около 7-8 години. Освен това за да се вдигнат вноските в осигурителната система, все повече пари се плащат там. През последните 10 години обаче имахме две финансови кризи и една пандемия. Това намали БВП, имаме рязко снижение на приходите, увеличихме и безработицата. Докато миналата година беше 4-5%, сега е 7,9%. Тоест увеличили са се хората, които освен че са в трудоспособна възраст, не внасят пари в осигурителната система. Така че имаме стечение на много лоши обстоятелства.

Какво ще се случи с първите, които ще получат втора пенсия другата година?

Първата кохорта, която ще са пенсионери някъде през есента на 2021 година, ще трябва да получават пари и от втори стълб. Само че за 20 години не само кризите, но и управлението на фондовете не можаха да доведат до висока доходност там. Тя може да достигне до 5-6% доходност, така че натрупаните средства във втория стълб ще бъдат минимални. Жените ще получават от 30 до 50 лева месечно.

Малко повече – до 65 лева, пък очакват мъжете, които ще се пенсионират през 2024 година. Има и нещо друго – вие знаете, че вторият стълб се попълва, като се отчисляват пари от общата осигурителна вноска. Тези отчисления са 5% с тенденция да станат 7%. В същото време се иска да се намали пенсията от първия стълб с 20%. Излиза, че ако първите, които се пенсионират, си оставят парите във втория стълб, сумата от двата ще е по-малка, ако ги прехвърлят само в НОИ. Тази тенденция не е добра.

На всичкото отгоре парите от единия към другия стълб минават много бавно, а и не се наследяват. Този разход е непокривен, тоест тези, които сега работят, плащат пенсиите на възрастните хора. Затова е по-изгодно хората от първите кохорти да си прехвърлят парите в НОИ и тогава ще получават целите пенсии. Поне тогава ще бъдат 100-процентови. Получава се отново парадокс. По-правилното е според мен да не се намалява пенсията от първия стълб с 20%, а само със 7%. Факт е, че нашата пенсионна система е в много тежко състояние, защото се получават сериозни проблеми, нуждае се от спешна поправка.

Каква?

Нека хората да увеличават по-скоростно парите от първия във втория стълб, така че до 2035 година да станат 50:50. За да могат пенсионните фондове да донесат по-висока доходност, всеки сам за себе си да реши може ли да си запази 50% в капиталовия стълб, който да се управлява сравнително консервативно, с доходност от 5%-10%, но да има възможност другите 50% да се управляват по-рисково.

Да се купуват облигации, дялове и др. Всяка година пенсионните фондове вземат средно 5% такса за управление, а доходността от тях е ниска. Нека това се преосмисли. Например в НОИ тази такса е 0,03%. Така че има неща, които трябва да се поправят. Също така трябва да се вдигне максималният осигурителен доход, все пак заплатите на следващите поколения растат. Ние ги обричаме на ниски пенсии с този максимален осигурителен доход. Също така синдикатите могат да се договарят с работодателя да ги застрахова за пенсия.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share