Мика Зайкова е отчаяна: България си отива!

Мика Зайкова е отчаяна: България си отива!

Че България има проблем, и то сериозен, няма съмнение. Неговото решаване обаче не минава през орязване на доходите и социалните разходи и затова усилията трябва да бъдат насочени към приходната част на бюджета и то в посока ръст на БВП през внедряване на нови ефективни производства.

Това, обаче, реално може да стане с ръст на инвестициите – публични, частни и ПЧИ. Разбиран се, това изисква създаване на условия за това чрез върховенството на закона, минимизиране на корупцията на всички нива и внедряване на високотехнологична икономика, както и на ефективно работеща държавна администрация и строг контрол подплатен със подходящи закони.

На България и трябва не каквото и да е правителство, а готово да работи в тази посока и парламент с отговорни партии, готови да загърбят разлики в свой интерес и единствено да следват националните интереси и благоденствието на всички българи. Може би звучи високопарно, но иначе България си отива.

Пост на икономиста Мика Зайкова