Македонски българи: Подкрепете ни децата да могат да се наричат българчета!

Македонски българи: Подкрепете ни децата да могат да се наричат българчета!

Македонски българи отправиха призив до българските политически лидери и обществеността да бъдат подкрепени в усилията си да защитят правата си, да бъдат свободни и равноправни граждани в РС Македония. „Моментът е исторически. Чрез потвърждаването на нашите корени и историческа памет, чрез утвърждаването на нашето равноправие с останалите народи в РС Македония днес се чертае бъдещето на нашите деца, които искат да бъдат свободни и достойни граждани на нашата държава и на ЕС. България трябва да бъде твърда и настойчива в подкрепата на нашата кауза“, заявяват те.

„Ние, македонските българи, сме част от народ, която вече десетилетия е откъсната от своята татковина. Понесли сме много мъка, страдания и унижения. Оцеляхме въпреки насилствената асимилация, въпреки липсата на така нужната ни през годините подкрепа, с каквато околните държави щедро обгрижват своите сънародници в РС Македония“, пише в призива.

Посочва се, че съвременни български политици „вече разбират нашите мечти и стремежи. А те са много обикновени: да могат нашите деца да се наричат българчета, да можем като всички останали граждани на РС Македония да работим пълноценно и равноправно за своята държава, за нейното икономическо, политическо и обществено извисяване. А не като граждани „втора категория“.

„Ние не по-малко от сънародниците ни в България държим на истината за нашата история, защото ние сме сред живите носители на тази история. Ние не по-малко искаме нашите паметници и всичко друго, свързано с паметта за нашите предци, да бъде съхранявано и уважавано. Ние и нашите деца искаме да знаем нашия, българския език, да пеем нашите песни и да се чувстваме равноправни и горди, заедно с останалите наши съграждани, независимо от тяхната идентичност“, се казва в призива.

„За нас, езикът на омразата към всичко българско, който доминира в РС Македония, отеква много по-силно, отколкото за хората в България. При нас е ежедневна мъка да изпращаме на училище децата си, за да ги учат, че техните роднини са фашисти, татари, монголи и какви ли не още“, казват македонските българи.

„Затова за нас ясната принципна позиция, изразена от България, че РС Македония може да започне преговори само след решаването на проблемите с нашето равноправие, език, традиции, история, паметници и всичко останало, което е свързано с нашата идентичност, е не просто важна. За нас тя е лъч на спасителна надежда и единствен път към помирението“, пише в призива.

„Затова очакваме тази аргументирана и ясна позиция на България да бъде твърдо и категорично отстоявана. Важна е подкрепата за нашето искане за вписването на българите като равноправна част от народ в Конституцията на РС Македония, за правилното ни преброяване, защото ние сме много повече от 120-те хиляди от нас, които имат честта да бъдат и граждани на Р България. Важно е тази позиция да бъде разбрана по достойнство от всички държави от ЕС, за някои от които шаблоните на политиките на разширяването все още им пречат да видят очевидното“, се казва в текста.

Призивът е отправен от македонските българи, представени от КЦ „Иван Михайлов“- Битоля от Сдружение „Македонско-Българско приятелство“- Скопие, от Сдружение „Трибуна“-Прилеп, от Сдружение „Коридор 8“- Скопие, от Сдружение „Интеракция“- Охрид, Сдружение „Единство“- Кочани и други неправителствени организации на българите в Македония, както и от политическата партия Гражданско демократичния съюз (ГДС).

„Днес нашата съдба до голяма степен е във вашите ръце. Това е привилегия, но и огромна отговорност, която ние вярваме че ще поемете с достойнство“, се заключава в обръщението към българските политици и обществеността.

Призивът е подписан от Люпчо Гьоргиевски- КЦ „Иван Михайлов“- Битоля, Елизабета Найдоска Величкова- Сдружение „Трибуна“- Прилеп, Добре Митрев- Сдружение „Македонско-Българско приятелство“- Скопие,

Владимир Перев- Сдружение „Коридор 8“- Скопие, Владо Треневски- Сдружение „Интеракция“- Охрид, Столе Велков- Сдружение „Единство“-Кочани, Петар Колев- ПП Гражданско демократичния съюз (ГДС).