„Коронацени“ – всички таксита стават „копърки“: 40 лева от „Младост до „Люлин“!

„Коронацени“ – всички таксита стават „копърки“: 40 лева от „Младост до „Люлин“!

Таксиметровите услуги ще поскъпнат драстично с новите промени в Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, които са качени за обществено обсъждане на портала strategy.bg. Изчисления показаха, че за курс от 13 км в столицата – между крайните квартали „Младост“ и „Люлин“, клиентите ще трябва да приготвят сума от порядъка на 40 лева – колкото днес прибират „копърките“ на летището.

Връх на безумието е, че в период на жестока криза промяната в тарифите е аргументирана с цел „защита на потребителите“.

„С цел защита на потребителите на таксиметрови услуги с § 19 се предлага цената на един километър пробег извън населено място да не надвишава повече от 50 % цената на един километър пробег в населено място по съответната тарифа, а първоначалната цена да е в размер от двоен до троен от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място. Така ползвателите на услугата ще бъдат информирани преди началото на превоза за условията, при които ще бъде извършен“, пише в разясненията към промените в наредбата, написани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В предложените промени в наредбата вече има минимален и максимален размер на стартовата тарифа. Тя вече трябва да е в размер от двоен до троен от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място. Действащият в момента запис в наредбата е, че „първоначалната такса не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населено място с повече от 50%“.

Текстът на практика означава не друго, а сериозно поскъпване на таксиметровите услуги. В момента в София масовите цени на таксиметровия превоз, на които карат почти всички жълти коли в София, без т. нар. „копърки“, са следните:

– първоначална такса – 70 стотинки, без разлика при дневна и нощна тарифа.

– дневна тарифа – 79 ст./км

– нощна тарифа – 90 ст./км

Ако бъдат одобрени промените в Наредба № 34, то първоначалната такса ще трябва чисто административно да стане минимум 1,58 лева през деня и 1,80 лева през нощта, пише „Лупа“.

В случай че шофьорът/таксиметровата компания реши да се възползва от пределната цена за стартовата тарифа, то броячът ще започва да отчита от 2,37 лева през деня и 2,70 лева през нощта.

Така дори и без да се променят останалите тарифи (за повикване, километър превоз и минута престой) излиза, че ползването на услугите на такси по дневна тарифа в София ще се повиши с между 28 и 56%! Цени, които обикновеният гражданин трудно би могъл да си позволи, дори да го вози самата Миролюба Бенатова.