Как влияе на съдбата смяната на фамилията при сключване на брак

Как влияе на съдбата смяната на фамилията при сключване на брак

Според нумерологията, след като една жена сключи брак и промени фамилията си, се променя и нейната съдба. Това се дължи на вибрациите, които носи всяка буква и планетата, на която отговаря нумерологичната цифра (всяка буква отговаря на определена цифра).

Фамилно име представлява цял клан, който има както добра, така и лоша карма. Когато една жена сключи брак, тя споделя кармата си с тази на рода на своя съпруг. За съжаление, това невинаги има положителен ефект върху съдбата на жената. Но не са малко и случаите, в които съдбата на жената се подобрява, след като тя смени фамилията си.

Когато човек сам реши да промени фамилията или собственото си име, по този начин той прави силна корекция в съдбата си. Но ако изборът му е неуспешен и не е в синхрон с неговата дата на раждане, тогава съдбата може да му поднесе неприятни изненади.

Ето защо, преди да решите да промените фамилията си, определете нумерологичната си цифра и тази след промяната на фамилното ви име.

Всяка буква в името ни отговаря на числото, определящо нейния ред в азбука, но задължително, сведено до едноцифрено число. Съберете годината, датата и месеца на раждане, числата от името, бащиното име и фамилията ви, довеждайки резултата до едноцифрено число. Направете същото с вашето име, бащино име и фамилия, приети след сключването на брак и вижте резултата.

Ето какво означават резултатите:

1 – Жажда за независимост и лидерство, способност за самостоятелни решения, мъжки черти на характера.

2 – Нагласа за партньорство, способност и желание за работа в екип и зачитане на интересите на другите. Вечно търсене на компромиси.

3 – Способност за постигане на каквито и да било цели с помощта на думи, контакти и креативност. Оптимизъм, ентусиазъм.

4 – Принудително подчинение на обстоятелствата, старание, настроение за преодоляване на трудностите и в същото време – нежелание да се живее по правилата.

5 – Желание за промяна на местоживеенето, професията и партньорите. Жажда за екстремни преживявания и прилив на адреналин. Бягане от отговорност.

6 – Намиране на изгодно взаимодействие (търсене на взаимна изгода във взаимоотношенията), отказ от комуникация, ако тя не би довела до никакви ползи. Търсене на баланс и хармония. Отговорност за тези, които са наоколо.

7 – Затваряне, желание да се анализира всичко, педантичност, внимание към детайла.

8 – Жажда за трупане на материални ценности и власт, желание да се измери всичко с пари, умение за компетентно боравене с финансите, желание за управление на семейния бюджет.

9 – Служба и подчинение на другите – принудително или доброволно. Неспособност или нежелание за вземане на решения. Мечтателност, романтизъм.

От нумерологична гледна точка се счита за идеален вариант, когато крайната цифра преди смяна на фамилията съвпада с тази след нейната промяна. Това предполага, че наистина сте избрали своя човек и имате всички шансове да живеете дълъг и щастлив живот с него.

Ако желаете да не обидите съпруга си, можете да помислите за варианта с двойно фамилно име. И ако нумерологичните показатели подкрепят тази идея, не се колебайте да го направите.