Изтеглихме безлихвени кредити за над 95,5 млн. лева

Изтеглихме безлихвени кредити за над 95,5 млн. лева

Над 35 800 са физическите лица, които са кандидатствали за безлихвени кредит до 4 500 лв. В момента търговските банки разглеждат 712 искания, а общата стойност на одобрените заеми е над 95,5 млн. лв. Това показват най-скорошните данни на Българска банка за развитие (ББР).

Наблюдава се лек ръст в средния размер на заемите от лятото досега, който стига 4 235 лв. Припомняме, че по схемата за физически лица може кредитът да се тегли наведнъж или до три транша от по 1500 лв.. Кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск или самоосигуряващи се, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Срокът за кандидатстване е до края на 2020 г., но от ББР посочват, че се подготвя проект удължаванена срока на Програмата за безлихвено финансиране на физически лица до юни 2021 година, както и за адаптирането й към въведените в края на месец ноември 2020 г. временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Отделно по гаранционната схема в подкрепа на бизнеса са отпуснати кредити за малки и средни компании за малко над 136 млн. лв. Най-сериозен интерес има от секторите търговия и туризъм, производство и транспорт. Сред подпомогнатите са още фирми в сферата на строителството, селското стопанство, услугите и рекламната дейност.

Към момента ББР гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лв. за малки и средни предприятия и до 2 млн. лв. за големи компании, които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се отпускат от 8 банки-партньори, при намалени изисквания за обезпечение и възможност за гратисен период до 3 години. Банките-партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година. Срокът за кандидатстване е до средата на юни 2021 г.

А иначе от стартирането на двете програми досега търговските банки са поискали одобрение за кредити на близо 23 000 физически лица и над 1 000 компании. Общият размер на заемите надхвърля 231 млн. лв.